Show simple item record

Συνεργασία IIoT με CLOUD υπηρεσίες και εφαρμογή τους στην παραγωγική διαδικασία

dc.contributor.advisorΠαπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.authorΚλέττας, Κυριάκος
dc.date.accessioned2017-06-12T13:21:22Z
dc.date.available2017-06-12T13:21:22Z
dc.date.issued2017-06-07
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3550
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σε πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν βιομηχανικό αυτοματισμό να θέλουν να βελτιστοποιηθεί η απόδοση της παραγωγής τους λόγω ανταγωνισμού στον χώρο της αγοράς κάνοντας εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία. Οι μέθοδοι αυτοί, ακούν στο όνομα Industrial Internet of Things και έχουν σαν σκοπό να διαχειρίζονται και να μοιράζουν την πληροφορία όχι μόνο από το πεδίο της παραγωγής σε ανώτερα επίπεδα παραγωγικών διαδικασιών όπως αυτού του Cloud Computing αλλά και μεταξύ των συστημάτων που διαχειρίζονται την συγκεκριμένη μέθοδο. Στην παρούσα διατριβή θα παρουσιαστούν ενδεικτικά αισθητήρια προηγμένων οργάνων μέτρησης, η δομή της τεχνολογίας IIoT που χρησιμοποιούνται για την ασύρματη μεταφορά δεδομένων από τα αισθητήρια στον κεντρικό Server του πεδίου, το HMI και τέλος θα γίνει αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών Cloud που έρχονται σε συνεργασία με τα παραπάνω. Το αντικείμενο της μελέτης, το οποίο εμπίπτει με το Π.Μ.Σ, δεδομένου ότι πραγματεύει σύγχρονες εφαρμογές βιομηχανικών λειτουργιών και υπηρεσιών, θα προσπαθήσει να καλύψει αναπάντητα ερωτήματα έως τώρα όπως, έαν ο συνδυασμός όλων των παραπάνω με την εφαρμογή του βελτιστοποιεί την λειτουργία και την απόδοση της παραγωγής και αν είναι εύκολα κατανοητό από τους τελικούς χρήστες του. Στην χώρα μας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η εφαρμογή τέτοιων βιομηχανικών μεθόδων με αποτέλεσμα να μην έχουν εξαχθεί ακόμη ασφαλές συμπεράσματα και γνώση για τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα δύο αυτά γεγονότα αποτελούν τον πρωταρχικό σκοπό αυτής της διατριβής, σε μια προσπάθεια αναλυτικής μελέτης των λειτουργιών προηγμένων συστημάτων που θα είναι συμβατά με υπηρεσίες Cloud comptuting. Το κυρίως μέρος της μελέτης θα επεξηγεί τα κριτήρια επιλογής ασύρματων αισθητηρίων μέτρησης, τα πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας και τέλος την αναλυτική περιγραφή των διαφόρων αρχιτεκτονικών δομών και τρόπου λειτουργίας Cloud υπηρεσιών. Από όλα τα παραπάνω αναφερθέντα, θα προκύψουν συμπεράσματα για την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία, θα συζητηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών και ταυτόχρονα θα προταθούν βελτιστοποιήσεις έτσι ώστε να επεκταθούν περαιτέρω τα οφέλη από την συνεργασία IIoT με Cloud. Ως πιθανά αποτελέσματα της χρήσης του συνδιαστικού συστήματος αναμένεται να προκύψουν η αποτελεσματικότητα αυξάνοντας την απόδοση της παραγωγής, η συνδεσιμότητα για την εύκολη μεταφορά πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο και τέλος η αξιοπιστία αυτής της μεθόδου φέρνοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη στις εταιρείες που θα τα εφαρμόσουν.el
dc.format.extent91el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Βιομηχανίαel
dc.subjectTPSH::Επιστήμη Υπολογιστώνel
dc.titleΣυνεργασία IIoT με CLOUD υπηρεσίες και εφαρμογή τους στην παραγωγική διαδικασίαel
dc.title.alternativeIIoT co-operation with Cloud services and their implementation in industrial proceduresel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΤσελές, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΑλαφοδήμος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΠαπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.masterΑυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιώνel
dc.subject.keywordIndustrial Internet of Thingsel
dc.subject.keywordCloud computingel
dc.subject.keywordCloud servicesel
dc.subject.keywordΑσύρματοι αισθητήρες μέτρησηςel
dc.subject.keywordInternet of thingsel
dc.subject.keywordΠρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίαςel
dc.subject.keywordΠρωτόκολλα επικοινωνίαςel
dc.subject.keywordHMIel
dc.subject.keywordHuman Machine Interfaceel
dc.subject.keywordΈξυπνες συσκευέςel
dc.subject.keywordΑισθητήρες μετρήσεωνel
dc.subject.keywordServerel
dc.description.abstracttranslatedIt was recently been observed that many companies that use industrial automation, wishing to improve the performance of their production due to the competitive market, implement advances methods in the production procedures. These methods, called Industrial Internet of Things, aim at distributing and managing an information not only from the production field in advanced levels of productive procedures like the one of cloud computing but also among the systems that administer the particular method. In the present dissertation advanced sensors, the structure of IIoT technology used for the wireless transmission of data from the sensors to the central server, the HMI will be presented along with a detailed description of Cloud services that co- operate with the above. The objective of the post- graduate program, given that it deals with modern applications in industrial functions and services, will try to answer questions arisen such as if the combination of all previously mentioned optimizes the efficiency and operation of the production and also if it is easily comprehensible from its final users. In our country the application of such industrial methods has not started yet, so there is lack of knowledge and safe conclusions cannot be drawn. These facts constitute the primary goal of this dissertation in an effort to study functions which are compatible with Cloud computing services. The main part of it will explain the criteria of choosing wireless smart sensors, the protocols of wireless communication and finally elaborate description of various architectural structures and the way Cloud services are operated. From all the above mentioned, conclusions will be reached about the application of such methods in the production procedures, their advantages and disadvantages will be debated and simultaneously refinements will be proposed so as to maximize further the benefits from the IIoT and Cloud co- operation. Possible outcome of this are expected to be the efficiency which in turn will increase the performance of the production connectivity with an easy transmission of information at real time and eventually the reliability of the method which will produce considerable economic benefits for the companies willing to implement it.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"