Οι έφηβοι σαν μελλοντικοί «ηλεκτρονικοί» καταναλωτές. Μελέτη της συμπεριφοράς των εφήβων στο περιβάλλον του διαδικτύου.

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα