Show simple item record

Τεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και η συμβολή τους στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

dc.contributor.advisorΠαπαηλίας, Θεόδωρος
dc.contributor.authorΡαβάνη, Ολυμπία
dc.date.accessioned2018-05-09T11:11:32Z
dc.date.available2018-05-09T11:11:32Z
dc.date.issued2017-10-21
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4291
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια έχει τονισθεί ότι το κλειδί για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας είναι η περιστολή ή η πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία είναι τα φαινόμενα που αλληλοτροφοδοτούνται και μαστίζουν την οικονομία της χώρας μας, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε κάθε επίσημη δραστηριότητα, με όλες τις συνέπειες τόσο στην οικονομική ανάπτυξη, όσο και στα δημόσια έσοδα. Η καταπολέμηση τους εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και την αποτελεσματικότητα του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Η Ελληνική φορολογική διοίκηση στην προσπάθεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής και αποκατάσταση του αισθήματος της φορολογικής δικαιοσύνης θεσμοθέτησε την διεξαγωγή νέας γενιάς ελέγχων, το νομοθετικό πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκε με μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, οι οποίοι στοχεύουν σε υποθέσεις με φορολογικό ενδιαφέρον που θα συμβάλλουν σημαντικά σε αύξηση των φορολογικών εσόδων. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την πλήρη παρουσίαση των τεχνικών ελέγχου με την χρήση έμμεσων μεθόδων (INDIRECT METHODS) προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, οι οποίες αποτελούν ένα πρωτοποριακό εργαλείο του ελεγκτικού μηχανισμού για την διαπίστωση της πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης και την συμβολή των τεχνικών αυτών στον περιορισμό των φαινομένων της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, με την εξαγωγή ασφαλέστερων πορισμάτων ελέγχου. Επίσης. με την χρήση ερωτηματολογίου και των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε κατά πόσο η τάση των φορολογουμένων να φοροδιαφεύγουν εξαρτάται από την αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, από την ένταση, την έκταση και το είδος των φορολογικών ελέγχων και από την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος. Από την έρευνα ευελπιστούμε να αναπτύξουμε προτάσεις ως προς την αποτελεσματικότητα και την συμβολή των φορολογικών ελέγχων στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.el
dc.format.extent184el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Ελεγκτικήel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Δημόσια Οικονομικάel
dc.titleΤεχνικές ελέγχου με την χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και η συμβολή τους στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγήςel
dc.title.alternativeControl techniques with the use of indirect method to determine the tax base and their contribution in the fight against tax evasionel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΑλεξόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.committeeΔεδούλη, Αικατερίνη
dc.contributor.masterΔημόσια Οικονομική και Πολιτικήel
dc.subject.keywordΦοροδιαφυγήel
dc.subject.keywordΠαραοικονομίαel
dc.subject.keywordΦορολογικός έλεγχοςel
dc.subject.keywordΦορολογητέα ύληel
dc.subject.keywordΈμμεσες τεχνικές ελέγχουel
dc.description.abstracttranslatedIn recent years it has been emphasized that the key to the fiscal consolidation of the country is the reduction or elimination of tax evasion. Tax evasion and the underground economy complement each another and plague our country's economy. They create unfair competition in any official activity, with all the consequences in both the economic growth and government revenues. Fighting tax evasion depends on how the tax administration operates and on the effectiveness of the tax assessment mechanisms. The Greek tax authorities, in an attempt to fight tax evasion and restore the sense of fairness in taxation have instituted a new generation of tax audits. The legal framework of these new auditions was created by transferring know-how from abroad. These audits aim at cases with tax interest that will contribute significantly to boosting tax revenues. My dissertation aims to fully present control techniques that use indirect methods to determine taxable income. These methods are an innovative tool of the control mechanism for the determination of the actual tax liability. I will try to prove that the use of indirect methods contributes to the reduction of tax evasion and the extraction of safer results. Also, by using the questionnaire and the data collected, we will try to investigate whether the tendency of taxpayers to evade taxes depends on the ineffectiveness of the administration, the intensity, the extent and the type of tax controls and the complexity of the system. Finally, I will make suggestions regarding the effectiveness and contribution of tax audits in combating tax evasion.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"