Show simple item record

Η ανάλωση κεφαλαίου και η επίκλησή της στον έλεγχο αποστολής εμβασμάτων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΧατζηδήμα, Σταματίνα
dc.contributor.authorΚρίκα, Σπυριδούλα
dc.date.accessioned2018-05-09T11:39:53Z
dc.date.available2018-05-09T11:39:53Z
dc.date.issued2017-05-23
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4293
dc.description.abstractH ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, που επικαλούνται οι φορολογούμενοι πολίτες στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είναι η αποταμίευση ή αλλιώς το περίσσευμα κεφαλαίου που σχηματίζεται από τα εισοδήματα των παρελθόντων ετών. Οι φορολογούμενοι την επικαλούνται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να αποφύγουν τη φορολόγηση με τεκμαρτό τρόπο ή για να δικαιολογήσουν την προέλευση των ποσών που απέστειλαν με τη μορφή εμβασμάτων στο εξωτερικό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων στο σχηματισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών, που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη στην περίοδο που διανύουμε, καθώς υπάρχει σημαντική αύξηση των τεκμηρίων με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους και ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από τις φορολογικές αρχές με τους ελέγχους που διενεργούνται από τα ελεγκτικά κέντρα της χώρας, για την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος και την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Τέλος, αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα εξεταζόμενα στοιχεία με συνδυασμό στοιχείων του ερωτηματολογίου, ώστε να γίνει μια κατά το δυνατόν σύγκριση και προσέγγιση της θεωρητικής βάσης που διατυπώνεται από ειδικούς, και διατυπώνονται προτάσεις για ακριβέστερο προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος, για ελέγχους επαλήθευσης οικονομικών δεδομένων καθώς και κριτήρια ενδείξεων προσαύξησης περιουσίας, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με το δηλούμενο εισόδημα. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται βασικά στην καλύτερη αξιοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, με ελάχιστες προσαρμογές για την επίτευξη μεγιστοποίησης του ζητούμενου, της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διατάξεων στον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.el
dc.format.extent116el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Δημόσια Οικονομικάel
dc.titleΗ ανάλωση κεφαλαίου και η επίκλησή της στον έλεγχο αποστολής εμβασμάτων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης στην Ελλάδαel
dc.title.alternativeCapital consumption and its invocation regarding the audit of wire transfers during the economic crisis in Greeceel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΠατσίκας, Στυλιανός
dc.contributor.committeeΓκούμας, Σπυρίδων
dc.contributor.masterΔημόσια Οικονομική και Πολιτικήel
dc.subject.keywordΑνάλωση κεφαλαίουel
dc.subject.keywordΕμβάσματαel
dc.subject.keywordΤεκμήρια διαβίωσηςel
dc.subject.keywordΑντικειμενικές δαπάνεςel
dc.subject.keywordΟικονομική κρίσηel
dc.subject.keywordΦορολογικός έλεγχοςel
dc.description.abstracttranslatedThe capital consumption of previous years that the taxpayers invoke in their tax return statements is the saving or, in other words, the rest of the capital that is accumulated by the previous years' incomes. The taxpayers invoke it in their income tax returns in order to avoid paying imputed taxes or to justify the origin of the funds they send in the form of remittance abroad. The purpose of this paper is to highlight the problems regarding the scheme of the consumption of capital of previous years that is rendered extremely important and relevant in times like these, since there has been a considerable increase of the presumptions due to the latest tax laws. Moreover, the audits that are carried out by the audit centres of the country concerning the sending of remittances abroad are particularly emphasized by the tax authorities. In this paper, we attempt to verify the efficacy of the fiscal rules that have to do with the determination of the income tax in Greece as well as the capital consumption of previous years. Lastly, the conclusions that are drawn from the facts under consideration are analyzed in combination with elements from the questionnaire so as to achieve both a comparison and an approach of the theoretical basis that is expressed by experts. In addition, there are suggestions made for a more accurate determination of the income tax, plus suggestions for the financial data validations checks as well as indication criteria for assets augmentation in order to take them into account along with the declared income. These suggestions actually focus on the better utilization of the current legal framework, with few adjustments to meet the objective, that is the maximization of the efficacy of the fiscal rules concerning the determination of the income tax.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"