Show simple item record

Ανίχνευση και εκτίμηση ξένων υλών σε μάζα βαμβακιού

dc.contributor.advisorΒασιλειάδης, Σάββας Γ.
dc.contributor.authorΚακλιδάκης, Γεώργιος-Παύλος
dc.date.accessioned2018-06-06T10:29:13Z
dc.date.available2018-06-06T10:29:13Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4373
dc.description.abstractΤο βαμβάκι αποτελεί μία από τις ποιο διαδεδομένες ίνες παγκοσμίως και με την πάροδο του χρόνου η επεξεργασία και η χρήση του στέκεται επάξια δίπλα στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που έκανε ο άνθρωπος. Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα ο τομέας της βαμβακοκαλλιέργειας έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που η καλλιέργεια και συγκομιδή του βαμβακιού καθίσταται ποιο συστηματική από ποτέ. Παρ ’όλα αυτά δημιουργείται η ανάγκη εύρεσης τρόπων σύμφωνα με τους οποίους θα έχουμε την δυνατότητα να ανιχνεύσουμε, εκτιμήσουμε και να διαχωρίσουμε με όσο το δυνατόν ποιο προσεγμένο και σίγουρο τρόπο τις ξένες ύλες που υπάρχουν στην μάζα του βαμβακιού. Η κύρια ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στη μέθοδο που αναπτύχθηκε για την εξέταση και ανάλυση διαφόρων δειγμάτων βαμβακιού καθώς και την μέτρηση και προσδιορισμό των θέσεων των ξένων σωματιδίων στο βαμβάκι με χρήση του προγράμματος MATLAB. Η τεχνική η οποία προτάθηκε περιλαμβάνει την συγγραφή κώδικα σε γλώσσα Matlab για την απεικόνιση των στοιχείων που μας ενδιαφέρουν στα διαθέσιμα δείγματα βαμβακιού και αποτελεί μία σίγουρη και καινοτόμο προσέγγιση με αξιόπιστες λύσεις όσον αφορά το πρόβλημα εκτίμησης των ξένων υλών. Αρχικά αναλύεται εκτενώς σε θεωρητικό υπόβαθρο ο ρόλος του βαμβακιού και εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι επεξεργασίας των ινών του βαμβακιού σε πρακτικό επίπεδο με χρήση των ειδικών μηχανημάτων. Τέλος στα τελευταία κεφάλαια παρατίθεται η μελέτη που πραγματοποιήθηκε η οποία περιλαμβάνει την σύγκριση μεταξύ των κάθε δειγμάτων, τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς και την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας.el
dc.format.extent72el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Matlabel
dc.subjectTPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Επιστήμη Υπολογιστή (Software)el
dc.subjectTPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Κλωστοϋφαντουργία - Προγράμματα Υπολογιστήel
dc.titleΑνίχνευση και εκτίμηση ξένων υλών σε μάζα βαμβακιούel
dc.title.alternativeDetection and estimation of foreign matters in cotton massel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΡαγκούση, Μαρία
dc.contributor.committeeΜετάφας, Δημήτριος
dc.contributor.masterΔιαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματαel
dc.subject.keywordΒαμβάκιel
dc.subject.keywordΊνες βαμβακιούel
dc.subject.keywordMATLABel
dc.subject.keywordΔιαχωρισμός βαμβακερών ινώνel
dc.subject.keywordΕπεξεργασία ινών βαμβακιούel
dc.subject.keywordΞένη ύληel
dc.description.abstracttranslatedCotton is one of the most widespread fibers in the world and over time is next to the most important discoveries made by man. From ancient times to the present, the cotton sector has developed to such an extent that cotton growing and harvesting become easier than ever. Nevertheless, there is a need to find ways in which we will be able to detect, assess and separate as easily as possible and easily the foreign matter present in the cotton mass. The main research effort focuses on the method developed for examining and analyzing various cotton samples as well as for measuring and determining the locations of foreign particles in cotton using the MATLAB program. The technique proposed includes the code for displaying the data that we are interested in in available cotton samples and is a safe and innovative approach with reliable solutions to the problem of residue assessment. Initially the role of cotton is extensively analyzed on a theoretical basis and its features are examined. Next are the methods of processing cotton fibers at a practical level using special machinery. Finally, in the final chapters there is a presentation of the study that includes the comparison between the samples, the measurements made and the recording and presentation of the results obtained after the completion of the research process.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"