Show simple item record

Αποδοτική διαχείριση και αναβάθμιση εφαρμογών, βασισμένη σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους

dc.contributor.advisorΠατρικάκης, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΓούσιου, Ευαγγελία
dc.date.accessioned2018-06-06T11:52:55Z
dc.date.available2018-06-06T11:52:55Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4376
dc.description.abstractΌσο η δημοτικότητα των εφαρμογών κινητού υπολογισμού μεγαλώνει, η ανάγκη για μεγαλύτερη αμεσότητα και αποδοτικότητα στη διαχείριση και ενημέρωσή τους αυξάνεται συνεχώς. Το υπολογιστικό νέφος έρχεται να καλύψει σε μεγάλο βαθμό αυτή την ανάγκη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η χρήση του διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους με στόχο την αποδοτική διαχείριση και αναβάθμιση εφαρμογών. Τεχνολογία υπολογιστικού νέφους γενικευμένα μπορούμε να πούμε πως αποτελεί οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται χωρίς να τρέχει τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη αλλά στο διαδίκτυο. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών χαρακτηρίζεται από σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως εξοικονόμηση χρημάτων αφού δεν είναι απαραίτητη η αγορά λογισμικών ή ακόμα και η αγορά και συντήρηση ακριβών εξυπηρετητών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων. Επίσης, χαρακτηρίζεται από μεγάλη αξιοπιστία σχετικά με την απώλεια δεδομένων, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές σε διάφορα κέντρα δεδομένων σε όλο τον πλανήτη, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα να χαθούν. Δεδομένου ότι όλα τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στο σύννεφο η δημιουργία αντιγράφων και η ανάκτησή τους είναι σχετικά πολύ πιο εύκολη από ότι σε μια φυσική συσκευή. Το υπολογιστικό νέφος κατηγοριοποιείται ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας που προσφέρει σε μοντέλα παροχής υπηρεσιών. Το πρώτο και πιο συχνό μοντέλο ονομάζεται Λογισμικό ως Υπηρεσία και είναι ένα μοντέλο παροχής λογισμικού κατά το οποίο το λογισμικό και τα σχετικά δεδομένα φιλοξενούνται στο νέφος, με το χρήστη να μισθώνει τις υπηρεσίες και όχι το λογισμικό. Τα μοντέλα Πλατφόρμα ως Υπηρεσία και Σύστημα Υποστήριξης ως Υπηρεσία μας παρέχουν ένα περιβάλλον εργασίας για ανάπτυξη εφαρμογών. Τέλος, οι Υποδομές ως Υπηρεσία μας παρέχουν τους πόρους που χρειαζόμαστε μέσω του ίντερνετ, προκειμένου να στήσουμε ένα δικό μας εικονικό διακομιστή, μια ιστοσελίδα, ή μια πλήρη υπηρεσία σε απευθείας σύνδεση. Το πλήθος των λόγων για τους οποίους μία εφαρμογή χρήζει αναβάθμισης είναι ευρύ και δύο από τους κυριότερους είναι η αποκατάσταση σφαλμάτων και η βελτίωση της λειτουργικότητας βάσει ποιοτικών σχολίων των χρηστών ή και στατιστικών δεδομένων. Ωστόσο, η διαδικασία της ενημέρωσης εφαρμογών χαρακτηριζόταν ως πολύπλοκη και χρονοβόρα, με τις τεχνολογίες νέφους να καταφθάνουν και να συμβάλλουν στην απλοποίησή της. Το νέφος αποτελεί κύριο συστατικό της δομής των ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών κάθε πλατφόρμας, τα οποία φιλοξενούν τις εφαρμογές με όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις τους. Πλέον η αναβάθμιση εφαρμογών δεν απαιτεί χρόνο ούτε κάποια τεχνική γνώση, παρά μόνο τη δημοσίευση της νέας έκδοσης στο κατάστημα και την αποδοχή του χρήστη. Η διαδικασία αυτή μπορεί, επίσης, να ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιείται αυτόματα η αποδοχή και η εκτέλεση της ενημέρωσης. Στην εργασία αυτή ερευνάται η προσπάθεια κάποιων πλατφορμών να καταστήσουν ακόμα απλούστερη τη διαδικασία διαχείρισης και αναβάθμισης εφαρμογών κινητού υπολογισμού, προωθώντας άμεσα τις αλλαγές στην ίδια την εφαρμογή. Παρουσιάζονται λύσεις και εναλλακτικές κατά τις οποίες πραγματοποιούν την προώθηση των ενημερώσεων σε πραγματικό χρόνο, με χρήση τεχνολογιών νέφους και χωρίς τη μεσολάβηση των εκάστοτε καταστημάτων.el
dc.format.extent80el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Διαδίκτυο (Internet)el
dc.subjectTPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Επιστήμη Υπολογιστή (Software)el
dc.titleΑποδοτική διαχείριση και αναβάθμιση εφαρμογών, βασισμένη σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφουςel
dc.title.alternativeEfficient application management and update through the use of cloud technologiesel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΜετάφας, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΡαγκούση, Μαρία
dc.contributor.masterΔιαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματαel
dc.subject.keywordΑναβάθμιση εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΔιαδίκτυοel
dc.subject.keywordΕνημέρωση εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΚινητός υπολογισμόςel
dc.subject.keywordCloudel
dc.subject.keywordCloud computingel
dc.subject.keywordCloud servicesel
dc.subject.keywordΥπολογιστικό νέφοςel
dc.subject.keywordΥπηρεσίες νέφουςel
dc.subject.keywordΜοντέλα παροχής υπηρεσιώνel
dc.description.abstracttranslatedAs the popularity of mobile computing applications grows, the need for greater directness and efficiency in managing and updating them is constantly increasing. This paper presents the use of the Internet and, more specifically, cloud computing technologies for efficient application management and update. Cloud computing is generally any software used without running locally on the user's computer but on the Internet. The use of these technologies is characterized by significant advantages, such as saving money because it is not necessary to purchase software or even purchase and maintain expensive servers and data storage facilities. It is also highly reliable for data loss, because data are stored on servers at data centers across the globe, minimizing the likelihood of being lost. Since all of your data are stored in the cloud, copying and recovering is relatively much easier than on a physical device. Cloud computing is categorized according to the type of service it offers into business models. The first and most common model is called Software as a Service and is a software provider model in which software and related data are hosted on the cloud, with the user leased the services and not the software. The models Platform as a Service and Backend as a Service provide an application development interface. Finally, Infrastructure as a Service provides the resources we need over the Internet to set up our own virtual server, a website or a complete online service. The number of reasons why an application needs update is wide and two of the most important are debugging and functionality improvement based on users' quality feedback or even statistical data. However, the application process was characterized as complicated and time-consuming and cloud technologies had come to help to simplify it. Cloud is a major component of the application store of each platform that hosts applications with all their updated versions. Nowadays, updating an application does not require time or technical knowledge. It just requires the publication of the new version in the store and the acceptance of the user. This process can also be configured to automatically accept and update the new version. This thesis explores the attempts of some platforms to make the process of updating mobile applications even simpler by directly promoting changes direct in the application. Solutions and alternatives are presented in which they deliver real-time updates using cloud technologies and without the intermediation of application stores.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"