Show simple item record

Πράσινη ναυτιλία εν πλω: αποδοχή, διάχυση & υιοθέτηση του ΥΦΑ & του ηλεκτρισμού ως εναλλακτικά καύσιμα στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΝικητάκος, Νικήτας
dc.contributor.advisorΠαπαχρήστος, Δημήτριος
dc.contributor.authorΣιδερή, Όλγα
dc.date.accessioned2020-02-25T10:22:14Z
dc.date.available2020-02-25T10:22:14Z
dc.date.issued2020-02
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5211
dc.description.abstractΣήμερα, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων θεωρείται βασικός τομέας βιώσιμης τεχνολογικής ανάπτυξης στις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχει συνεχής διαδικασία στον ΙΜΟ, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για την τροποποίηση και τη βελτίωση των κανονισμών που ισχύουν για τον ναυτιλιακό κλάδο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να εισέλθει στην εποχή του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της ηλεκτρικής ενέργειας ως καύσιμα πλοίων, καθώς τα έργα (projects) της Ανατολικής Μεσογείου λαμβάνουν μέτρα για την υιοθέτηση αυτών των εναλλακτικών μορφών καυσίμου. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την πρόθεση αποδοχής και χρήσης των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) στην Ελλάδα, να χρησιμοποιήσουν το LNG και την ηλεκτρική ενέργεια ως εναλλακτικά καύσιμα. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να εντοπίσει, να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν και οδηγούν στην αποδοχή και χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της ηλεκτρικής ενέργειας ως εναλλακτικά καύσιμα. Με αυτό τον τρόπο θα κατανοηθούν πιθανά εμπόδια ή αβεβαιότητες στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας από τους stakeholders προκειμένου να συμβάλλει στην ποιοτική κατανόηση του “πράσινου” δικτύου της ναυτιλίας. Επίσης, θα αναδείξει το ρόλο που παίζουν οι βασικοί παίκτες στη διαδικασία διάχυσης της τεχνολογικής καινοτομίας αλλά ταυτόχρονα και η ίδια η τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, η έρευνα αυτή θα προτείνει ένα ενοποιημένο μοντέλο που θα ενσωματώνει ένα επεκτατικό μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (ΤΑΜ) σε συνδυασμό με την Θεωρία Διάχυσης της Καινοτομίας (IDT) για να διερευνήσει την πρόθεση υιοθέτησης αυτών των εναλλακτικών καυσίμων και να ενημερώσει τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ένα επιθυμητό μονοπάτι, αυτό της βιώσιμης ναυτιλίας.el
dc.format.extent159el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.publisherΠανεπιστήμιο Αιγαίουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Μεταφορές::Ναυτιλίαel
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Φυσικό Αέριοel
dc.titleΠράσινη ναυτιλία εν πλω: αποδοχή, διάχυση & υιοθέτηση του ΥΦΑ & του ηλεκτρισμού ως εναλλακτικά καύσιμα στην Ελλάδαel
dc.title.alternativeGreen shipping on board: acceptance, diffusion & adoption of lng & electricity as alternative fuels in Greeceel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΑλαφοδήμος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.committeeΠαπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.masterΝέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορέςel
dc.subject.keywordΥγροποιημένο φυσικό αέριοel
dc.subject.keywordΗλεκτρική ενέργειαel
dc.subject.keywordΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΜοντέλο αποδοχής τεχνολογίαςel
dc.subject.keywordTAMel
dc.subject.keywordLiquefied natural gasel
dc.subject.keywordΛήψη αποφάσεωνel
dc.subject.keywordΠράσινη ναυτιλίαel
dc.subject.keywordΕναλλακτικά καύσιμαel
dc.subject.keywordΝαυτιλιακά καύσιμαel
dc.subject.keywordΘεωρία διάχυσης καινοτομίαςel
dc.description.abstracttranslatedToday, the use of alternative fuels is considered to be a key area of sustainable technological growth in maritime transport. The IMO, the International Maritime Organization of the United Nations and other international organizations are in the process of amending and strengthening the laws applicable to the shipping industry. Greece is ready to enter the era of Liquefied Natural Gas and Electricity as marine fuels, as Eastern Mediterranean projects are taking steps towards the adoption of these alternative fuels. The goal of this study is to explore the intention to accept and use LNG and electricity as alternative fuels by Greek stakeholders. The objective of this study is to detect, identify and evaluate factors that influence and lead to the acceptance and use of liquefied natural gas (LNG) and electricity as alternative fuels. This will explain possible challenges or obstacles in the adoption of technology by stakeholders to lead to a better understanding of the green shipping network. It will also highlight the role played by key players in the diffusion process of technological innovation, but at the same time the technology itself and its characteristics. In addition, this research will propose a simplified model using the Expansive Technology Acceptance Model (TAM) in conjunction with the Innovation Diffusion Theory (IDT) to investigate the purpose of adopting these alternative fuels and to educate policy makers about the optimal direction of sustainable shipping.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"