Show simple item record

Μελέτη και κατασκευή μετατροπέα DC-DC για την οδήγηση ηλεκτρικού οχήματος

dc.contributor.advisorΒυλλιώτης, Ηρακλής
dc.contributor.authorΣιμιτσής, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2014-05-05T10:18:52Z
dc.date.available2014-05-05T10:18:52Z
dc.date.issued2013-12
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/1303
dc.description.abstractΗ επιστημονική περιοχή των ηλεκτρονικών ισχύος σε συνδυασμό με τα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης, παγκοσμίως βρίσκεται μεταξύ των δραστηριοτήτων αιχμής. Σε μια διαδρομή πέντε δεκαετιών σημειώθηκε τεράστια πρόοδος με ραγδαίους ρυθμούς στην κατάκτηση νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Οι εφαρμογές εκτείνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα της σύγχρονης τεχνολογίας με ευεργετικά αποτελέσματα για την αυτοματοποίηση και τον εκσυγχρονισμό, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας. Σκοπός των ηλεκτρονικών ισχύος είναι ο μετασχηματισμός των κυματομορφών των ηλεκτρικών μεγεθών, όπως είναι η μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσεως σε συνεχή ή αντίστροφα, η μετατροπή συνεχούς τάσεως σε εναλλασσόμενη, μεταβάλλοντας την συχνότητα και την ενεργό τιμή αυτής. Μέσω αυτών των μετατροπέων επιτυγχάνεται η τροφοδοσία διάφορων ηλεκτρικών φορτίων, π.χ. μηχανών συνεχούς ρεύματος, μηχανών εναλλασσομένου ρεύματος κ.α., όπου ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος της ποσότητας ισχύος σε κάθε χρονική στιγμή ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του χρήστη, οι οποίες συνήθως είναι αρκετά πολύπλοκες. Επιπλέον, οι διαδικασίες μετατροπής των ηλεκτρικών μεγεθών με ταυτόχρονη μετατροπή της ενέργειας π.χ. από ηλεκτρική σε μηχανική , πρέπει να διεκπεραιώνεται γρήγορα, αξιόπιστα, με υψηλές τιμές του βαθμού απόδοσης και του συντελεστή ισχύος, καθώς και με μικρό κόστος. Στις εφαρμογές τα συστήματα με ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος εκτείνονται από την περιοχή των μικρών μεγεθών ισχύος (mW) μέχρι πολύ μεγάλες τιμές (MW). Πρέπει να επισημανθεί με ιδιαίτερη έμφαση, ότι οι διαδικασίες μετατροπών ενέργειας διεκπεραιώνονται από τους ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος με την βοήθεια ηλεκτρονικών διατάξεων χαμηλής ισχύος , κυρίως δε μέσω μικροεπεξεργαστών . Αυτό είναι αναγκαίο, διότι τα ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος στην ουσία είναι διακοπτικές μονάδες, των οποίων η διακοπτική λειτουργία διεκπεραιώνεται με εντολές προερχόμενες από ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα κατάλληλα προγραμματισμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των φορτίων. Συνεπώς, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών ισχύος καθορίζεται αφενός από τα επιτεύγματα στη δημιουργία νέων ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος αφετέρου και από τις εξελίξεις στα ηλεκτρονικά χαμηλής ισχύος.el
dc.format.extent140 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΤΕΙ Πειραιάel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρονικά Ισχύοςel
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρικές Μηχανές
dc.titleΜελέτη και κατασκευή μετατροπέα DC-DC για την οδήγηση ηλεκτρικού οχήματοςel
dc.title.alternativeDesign and development DC to DC converter for driving electric vehicleel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΣυστήματα ηλεκτρικής κίνησηςel
dc.subject.keywordΗλεκτρονικά ισχύοςel
dc.subject.keywordΜετατροπέας DC-DCel
dc.subject.keywordΈλεγχος κινητήρωνel
dc.subject.keywordArduinoel
dc.subject.keywordΗλεκτρικά οχήματαel
dc.description.abstracttranslatedThe scientific field of power electronics in conjunction with the electric driving systems, worldwide is between the peak activity. In a stroke of five decades made tremendous progress rapidly to capture new knowledge and develop innovative technologies. The applications extend a wide range of modern technology with beneficial effects for automation and modernization, energy saving, environmental protection, economic development and improve the quality of society. The purpose of power electronics is the transformation of the waveforms of electrical quantities such as the conversion of the alternating voltage in a continuous or conversely, converting the DC voltage into AC by varying the frequency and the effective value thereof. Through these converters achieve power various electrical loads , e.g. DC machines , AC machines , etc. , where it is particularly important to control the amount of power at all times satisfy the requirements of the user, which is usually quite complicated . Furthermore, procedures for conversion of electrical quantities with simultaneous conversion of energy e.g. from electrical to mechanical , must be dealt with quickly , reliably , with high values of efficiency and power factor , and low cost. Applications systems with electronic power devices ranging from small area of effect sizes (mW) to very large values (MW). It should be noted with emphasis that the energy conversion process handled by the electronic power converters by means of low-power electronic devices , particularly through microprocessors. This is necessary because the semiconductor power modules are essentially Switching units , of which the switching operation is handled with instructions from digital electronic circuits appropriately programmed according to the individual requirements of the load . Therefore , the progress of science and technology of power electronics is determined firstly by the achievements in the creation of new power semiconductor components and other developments in low power electronics .el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"