Αναλυτικός υπολογισμός βαθμοημερών ψύξης και θέρμανσης στον ελληνικό χώρο. Δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων απαραίτητων για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων στον τομέα της ψύξης και θέρμανσης

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα