Συσχέτιση της ομοιόμορφης ανηγμένης συνολικής επιμήκηνσης (Agt) χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s (Θ.Ε. και Θ.Κ) με την ανηγμένη μόνιμη συμβατική επιμήκυνση (Α5 και Α10) μετά την θραύση και με την απαιτούμενη συνολική ενέργεια θραύσης

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα