Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.