Now showing items 1-20 of 65

  • Analyzing the SaaS of e-Commerce platforms market 

   Δωρής, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών πολλά έχουν αλλάξει γύρω μας. Επειδή το πολλά όμως είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια, θα επικεντρωθώ στην τεχνολογία και κατά πόσο αυτή έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Μέχρι ...
  • Athens International Airport: the impact of the economic crisis on traffic and the way to recovery - a data analytics study 

   Κατσέλη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-03)
   2008’s global recession provoked harsh stagnation or declination on the operation and traffic of European airports as a result of the crisis in the airlines industry. This thesis discusses the impact of the economic crisis ...
  • Branding και Social Media: στρατηγικές των brands στα social media στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης της Nestle 

   Παλόγλου, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-07)
   Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο ρόλος των social media στην επιτυχημένη στρατηγική branding των εταιριών. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που απαντήθηκαν με την ολοκλήρωση της εργασίας, είναι: "Γιατί τα brands χρησιμοποιούν ...
  • City Logistics: νέες τάσεις και πρακτικές 

   Ζαχαρία, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση των city logistics ή αλλιώς των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής ...
  • Decision support system for smart cities based on crowdsourcing and big data analysis 

   Κουλαράς, Σταύρος; Ξανθόπουλος, Θεόδωρος; Αμπου-Άσαμπε, Άμαλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-11)
   Ο στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η υποστήριξη αποφάσεων στον αποφασίζων της έξυπνης πόλης, μέσω της διαδικασίας του crowdsourcing. Αναλύονται οι έννοιες του crowdsourcing , big data, smart cities, decision ...
  • Digital marketing & branding - Inbound vs outbound marketing 

   Μπίρνταχας, Σωσίπατρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΜΒΑ με κατεύθυνση Marketing & Communication του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., με θέμα Digital Marketing & Branding: Inbound vs ...
  • E-commerce & Φοροδιαφυγή 

   Γεροντόπουλος, Απόστολος; Μυλωνάκη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-13)
   Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η σημαντική συμβολή του στη μεγέθυνση της οικονομίας θέτει σημαντικές προκλήσεις στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών.Η πρόκληση για το σύνολο των κρατών μελών συνίσταται ...
  • Employer branding και διοίκηση ανθρώπινων πόρων: H συμβολή του employer branding στο marketing των επιχειρήσεων 

   Γαρεφαλάκη, Αντιγόνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί αρχικά στα δύο πρώτα κεφάλαια η θεωρητική εξέλιξη της μάρκας του εργοδότη και η διαφοροποίηση της από τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Μέσα από αυτές τις διαφορές θα εξαχθούν και θα οριστούν ...
  • Experiential atmospherics σε καταστήματα ένδυσης στην Ελλάδα 

   Ματθαιάκη, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Η συγκυρία της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της ύφεσης που περνά η αγορά τα τελευταία χρονιά, σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των ...
  • Search ranking factors and rank correlations for greek ferry routes websites 

   Μορφοβασίλης, Άγγελος; Ψύλλα, Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-08)
   The new technologies and the internet has been part of our everyday life and the number of internet users has been increased rapidly in the last decade. It is widely recognized that tourism industry has been extremely ...
  • Social media branding 

   Νάος, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-14)
   Η διαρκής ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδραματίζουν ...
  • Αλλαγή της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λειτουργιών logistics 

   Παραθυράς, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Η παρούσα εργασία αναπτύσσει τη στρατηγική σημασία και το ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία σαν μία λειτουργική δραστηριότητα έχει σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικής και κατά συνέπεια της επιχειρησιακής ...
  • Ανάλυση και πρόβλεψη του δείκτη ναυλαγοράς Baltic Dry Index με τη χρήση εργαλείων Data Mining 

   Σιγάλας, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-21)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η κατανόηση του συστήματος της ναυλαγοράς, και πιο συγκεκριμένα αυτής των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών χαρακτηρίζεται ...
  • Ανάλυση και τμηματοποίηση της συμπεριφοράς καταναλωτών με εφαρμογή της μεθόδου WAP : μελέτη περίπτωσης 

   Μουρτζίνου, Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-02)
   Στην συγκεκριμένη εργασία η μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η πολυκριτηριακή ανάλυση με χρήση της μεθόδου WAP και η ανάλυση κατά συστάδες. Η εφαρμογή έγινε σε καταναλωτές οπτικού καταστήματος, δηλαδή καταναλωτές ...
  • Αξιολόγηση ικανοποίησης πελάτων σε ηλεκτρονικά καταστήματα: με την μέθοδο MUSA 

   Παπαρούπας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-04)
   Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι διττός. Αφενός, η παρουσίαση και μελέτη των εννοιών του ηλεκτρονικού εμπορίου και της μέτρησης ικανοποίησης του πελάτη, και αφετέρου με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου, η ...
  • Αξιολόγηση και στρατηγική ανάλυση του δήμου Γλυφάδας 

   Σουλελέ, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στόχος της διπλωματικής είναι να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών - δημοτών του δήμου, από τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος, με γνώμονα πάντα τις προσδοκίες των πολιτών του. Ψάχνουμε να βρούμε τα προβλήματα ...
  • Αποκρίσεις ανδρών σε στερεοτυπικές απεικονίσεις στην διαφήμιση 

   Λιβιεράτος, Πέτρος-Δημήτριος; Κλεισιούνη, Κατερίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Ένα σημαντικό θέμα προς διερεύνηση στο χώρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, τόσο σε εμπειρικό, όσο και σε θεωρητικό-ακαδημαϊκό επίπεδο, είναι ο τρόπος με τον οποίον απεικονίζονται τα δύο φύλα στις διαφημίσεις, κάτι το ...
  • Αρνητικές συμπεριφορές των καταναλωτών προς μια μάρκα 

   Γεωργίου, Μαριάννα-Ευτυχία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε και παρουσιάζεται το θέμα των αρνητικών συμπεριφορών των καταναλωτών προς μια μάρκα. Το συγκεκριμένο θέμα μελετάται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό αλλά είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα. ...
  • Βελτιστοποίηση της διαχείρισης προμηθειών σε νοσοκομεία 

   Νικολακόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον, η διαχείριση πόρων είναι σίγουρα ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας. Εάν υπολογίσει κανείς ότι υπάρχουν παντού οικονομικοί περιορισμοί, μειώσεις κονδυλίων, δυσκολία δανεισμού, αστάθεια ...
  • Διαχείριση αλλαγής οργανισμού με εστίαση στους ανθρώπινους πόρους - Η περίπτωση της Ελληνικής Αστυνομίας 

   Τζελέπης, Φώτιος; Ανδρεάκος, Ευάγγελος; Κουτσοθεόδωρος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-12)
   Τα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες αλλαγές που επέφερε η παγκοσμιοποίηση προκάλεσε πλήθος προβλημάτων σε διάφορα κράτη ανά τον κόσμο μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα με σημαντικότερο την κοινωνικοοικονομική κρίση που μαστίζει ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"