Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογές τους στην ηλεκτρονική μάθηση

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές