Εφαρμογή προτύπου διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001 σε εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές