Εμφάνιση απλής εγγραφής

Διακρίβωση ηλεκτρικών οργάνων εργαστηρίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

dc.contributor.advisorΣινιόρος, Παναγιώτης
dc.contributor.advisorΜανουσάκης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΖεκολλάρι, Αινέα
dc.contributor.authorΣταθόπουλος, Βασίλειος-Βαλεντίνος
dc.date.accessioned2017-09-12T09:35:35Z
dc.date.available2017-09-12T09:35:35Z
dc.date.issued2017-09-11
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/handle/123456789/3738
dc.description.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ενδελεχής μελέτη του τρόπου βαθμονόμησης των οργάνων μέτρησης. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στη ζωή του ανθρώπου, καθώς τόσο από τη μεριά της καθημερινότητας, όσο και από αυτή της παραγωγής και της έρευνας γίνεται συνεχής χρήση αντικειμένων μέτρησης με σκοπό τη σύγκριση, την εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και την διατήρηση διαφόρων αναλογιών. Στο πρώτο σκέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται οι όροι που έχουν αναπτυχθεί ως προς την λήψη μιας μέτρησης. Επίσης οι τρόποι λήψης μια μέτρησης, οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους προκύπτουν τα σφάλματα σε μια μέτρηση καθώς και οι τρόποι που έχουν βρεθεί για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων αυτών. Στη συνέχεια τονίζεται, ο ρόλος της μετρολογίας στην ζωή μας, μέσω της δημιουργίας προτύπων πιστοποίησης που συμβάλουν στην ασφαλή και ποιοτική ζωή του ανθρώπου. Ακόμα γίνεται αναφορά στη θεσπισμένη νομοθεσία εγχώρια αλλά και διεθνή η οποία υποχρεώνει την πιστοποίηση των οργάνων μέτρησης δίνοντας περισσότερη έμφαση σε αυτά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Τέλος, παρουσιάζεται ο βαθμονομητής Fluke 9100 και επισυνάπτεται μια ενδεικτική λίστα με τα βαθμονομημένα όργανα του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μετρήσεων του τμήματος Ηλεκτρολογίας.el
dc.format.extent119el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρικές Μετρήσειςel
dc.titleΔιακρίβωση ηλεκτρικών οργάνων εργαστηρίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιάel
dc.title.alternativeElectrical instruments calibration of T.E.I. Piraeus laboratoriesel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣινιόρος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΜανουσάκης, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΜεταξά, Φωτεινή
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΗλεκτρικές μετρήσειςel
dc.subject.keywordΒαθμονόμηση οργάνων μέτρησηςel
dc.subject.keywordΌργανα μέτρησηςel
dc.subject.keywordFluke 9100el
dc.subject.keywordΣφάλματα μετρήσεωνel
dc.subject.keywordΜετρολογίαel
dc.subject.keywordΔιακρίβωση ηλεκτρικών οργάνωνel
dc.subject.keywordΒαθμονομητής Fluke 9100el
dc.description.abstracttranslatedIn this present diplomatic thesis, a detailed study of the method of calibration of organs is made. This particular issue is one of the most common factors in the life of man, both are a part of daily life, as well as by this production and research the continuous of objects of translation is carried out, in order to constrain the export conclusions and the preservation of various paces. In the first part of this diplomatic thesis you have presented the terms that have been evoked in taking a measurement. Also, the methods of taking a measurement are the main reasons for errors in a measurement and the ways that had been found to minimize it. Also, the reason of metrology in our lifes is emphasized through the creation of crediting trips that contribute to the safe and qualitative life of human beings. Furthermore, reference is still made to the domestic and international legislation that has been enacted which obliges the use of measuring instruments to be redefined, giving more emphasis to those used in industry. Finally, the calibrator Fluke 9100 is presented and indicatively list is attached to the calibrating instruments of the laboratory of Electrical Measurements of the Electrical Section.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή Σχολίων
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"