Μελέτη και κατασκευή συστήματος οδήγησης βηματικού κινητήρα

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βυλλιώτης, Ηρακλής
dc.contributor.author Δραγούνης, Ηρακλής
dc.contributor.author Κρητικός, Ευάγγελος
dc.date.accessioned 2017-09-14T08:20:22Z
dc.date.available 2017-09-14T08:20:22Z
dc.date.issued 2017-09-14
dc.date.submitted 2017-08-29
dc.identifier.uri http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/handle/123456789/3740
dc.description.abstract Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να εξηγήσε το τρόπο λειτουργίας ενός βηματικού κινητήρα και ενός από τα συστήματα οδήγησης του. Ξεκινώντας, κάνουμε μια αναφορά στα βασικά ηλεκτρονικά που χρησιμοποιήθηκαν στο κατασκευαστικό κομμάτι. Στη συνέχεια αναφέρουμε γενικά τρόπους οδήγησης βηματικών κινητήρων και μετά αναλύουμε αυτό τον τύπο ηλεκτρικών μηχανών διακριτών βημάτων κάνοντας αναφορές σε εξισώσεις που διέπουν τη λειτουργία τους. Τέλος αναλύουμε το σύστημα οδήγησης το οποίο επιλέξαμε προς μελέτη και κατασκευή συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κατασκευαστικών σχεδίων και φυλλαδίων τεχνικών προδιαγραφών των ηλεκτρονικών που χρησιμοποιήθηκαν. el
dc.format.extent 62 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject TPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρικές Μηχανές el
dc.title Μελέτη και κατασκευή συστήματος οδήγησης βηματικού κινητήρα el
dc.title.alternative Study and construction of stepper motor driver system el
dc.type Πτυχιακή εργασία el
dc.contributor.department Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. el
dc.contributor.faculty Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών el
dc.subject.keyword Βηματικοί κινητήρες el
dc.subject.keyword Stepping motors el
dc.subject.keyword Συστήματα οδήγησης βηματικών κινητήρων el
dc.subject.keyword Ανάλυση κυκλώματος el
dc.subject.keyword Αυτοματισμός el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα