Πράσινα ηλεκτρονικά: περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ανακύκλωση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συσκευών

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές