Εργαστηριακή εκτίμηση της κανονικής κατανομής των αποτελεσμάτων του λόγου κράτυνσης όλων των δοκιμών εφελκυσμού μιας μακράς περιόδου εργαστηριακού αυτοελέγχου της παραγωγής χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος B500C και επαλήθευση της συμμόρφωσης της παραγωγής του

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα