Εμφάνιση απλής εγγραφής

Ενεργειακή ανάλυση & αξιολόγηση λειτουργίας της μονάδας συμπαραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

dc.contributor.advisorΖαφειράκης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΓκιόγκεζας, Μάριος
dc.date.accessioned2018-12-05T12:26:50Z
dc.date.available2018-12-05T12:26:50Z
dc.date.issued2018-11
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4709
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται μια μικρή παρουσίαση και ανάλυση των ενεργειακών ισοζυγίων κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας, απόδοσης εγκατάστασης και σημείου λειτουργίας της μονάδας συμπαραγωγής στις εγκαταστάσεις του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Πειραιά).Τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα καταγράφηκαν την περίοδο Δεκέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2017. Κρίθηκε αναγκαία, παρά τον αμιγώς τεχνικό σκοπό της εργασίας, να παρουσιαστούν κάποια θεωρητικά στοιχεία σχετικά με την συμπαραγωγή και τις μεθόδους αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον ακριβή ορισμό της συμπαραγωγής και τις διαδεδομένες αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο τεχνολογίες συμπαραγωγής. Επίσης παρατίθενται τα πεδία εφαρμογών των τεχνολογιών συμπαραγωγής, καθώς και τα πιθανά σενάρια λειτουργίας μιας τέτοιας εγκατάστασης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης συμπαραγωγής, καθώς και βασικά διαγράμματα σύνδεσης των μηχανών και συσκευών που απαρτίζουν το σύστημα . Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία για την εύρεση όλων των παραμέτρων με τις οποίες καταλαβαίνουμε τη συμπεριφορά της εγκατάστασης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διαγράμματα ζήτησης, παραγωγής και απόδοσης ενέργειας που προέκυψαν από τις μετρήσεις του καταγραφικού προγράμματος του σταθμού, ενώ ακολούθως σχολιάζονται τα αποτελέσματα από τα διαγράμματα και η συμπεριφορά του σταθμού σε διάρκεια λειτουργίας ενός έτους. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο προτείνεται μια λύση με σκοπό την καλύτερη απόδοση και ελαχιστοποίηση των υπαρχουσών απωλειών και εξομάλυνσης λειτουργίας της εγκατάστασης και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την όλη διαδικασία παρατήρησης και βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς της εγκατάστασης.el
dc.format.extent63el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρική Ενέργειαel
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Θερμοδυναμική::Στροβιλομηχανέςel
dc.titleΕνεργειακή ανάλυση & αξιολόγηση λειτουργίας της μονάδας συμπαραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικήςel
dc.title.alternativeEnergy analysis & operation evaluation of the co-generation unit of University of West Atticael
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΜουστρής, Κωνσταντίνος
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΕνεργειακή ανάλυσηel
dc.subject.keywordΣυμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότηταςel
dc.subject.keywordΗλεκτρικές εγκαταστάσειςel
dc.description.abstracttranslatedThis thesis deals with a brief presentation and analysis of the energy consumption and energy generation equilibrium, installation performance and operating point of the cogeneration unit at the premises of the newly established University of West Attica (former TEI of Piraeus). The data used were recorded during the period December 2016 - December 2017. It was considered necessary, despite the purely technical aim of the work, to present some theoretical data on cogeneration and storage methods of the produced energy. Thus, in the first chapter are presented information about the precise definition of cogeneration and the widespread as well as on the research level cogeneration technologies. Also, the cogeneration technology application fields, as well as the possible operating scenarios of such an installation, are listed. In the second chapter are presented the characteristics of the cogeneration plant, as well as the basic diagrams of connection of the machines and devices that make up the system.In the third chapter the used methodology is mentioned that allows to calculate all the important parameters for the understanding of the unit’s behavior. In the fourth chapter is demonstrated the demand, generation and energy efficiency diagrams resulting from the measurements of the station's data recording program, the results from the charts and the behavior of the station over one year. In the fifth chapter, a solution is proposed (ie a new operating point of the installation) in order to improve the efficiency and minimize the existing losses and smoothen out the operation load of the unit, as well as the conclusions from the observation and optimization of the unit’s behavior.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"