Εμφάνιση απλής εγγραφής

Πυρόλυση προς ενέργεια

dc.contributor.advisorΣινιόρος, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΚαμπούρης, Νομικός
dc.contributor.authorΚαμπούρης, Μάριος
dc.date.accessioned2018-12-06T08:41:22Z
dc.date.available2018-12-06T08:41:22Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4713
dc.description.abstractΗ ταχεία πυρόλυση βιομάζας αποτελεί μία ελκυστική διεργασία θερμοχημικής μετατροπής της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας σε υγρά, αέρια και στερεά προϊόντα. Η απόδοση σε υγρό προϊόν, γνωστό και ως βιο-έλαιο και η ποιότητά του μπορεί να μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με τον τύπο της βιομάζας, λόγω της διαφορετικής σύστασής της. Στη παρούσα εργασία αρχικά δόθηκε η έννοια της πυρόλησης με τα προϊόντα αυτής και διάφορα οικονομικά στοιχεία που την αφορούν. Στην συνέχεια μελετήθηκε η πυρόλυση λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας προερχόμενη από ξύλο οξιάς. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύθηκε η χημεία της πυρόλυσης όπου έγινε διαχωρισμός της μη καταλυτικής καθώς και της καταλυτικής πυρόλησης. Στη συνέχεια και στο τέταρτο κεφάλαιο διεξήχθη πολυκριτηριακή ανάλυση με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνολογίας θερμικής επεξεργασίας. Οι τεχνολογίες που συγκρίθηκαν ήταν η αποτέφρωση των αστικών στερεών αποβλήτων και απορριμματογενών καυσίμων, η αεριοποίηση και η πυρόλυση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης και της ανάλυσης ευαισθησίας, η αποτέφρωση στερεών αποβλήτων (mass fired) προκρίθηκε στην πρώτη θέση, στις περισσότερες των εξεταζόμενων περιπτώσεων μεταβολής της βαρύτητας των κριτηρίων. Παράλληλα εξετάστηκε με πραγματικά δεδομένα και με βάση τεχνοοικονομικά κριτήρια, η εφαρμογή θερμικής επεξεργασίας στο Νομό Πιερίας. Στην περίπτωση αυτή μελετήθηκε η κατασκευή και λειτουργία μονάδας αναερόβιας ζύμωσης, όπως και μονάδας πυρόλυσης. Τέλος εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα.el
dc.format.extent82el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Περιβάλλον::Ανακύκλωση (Απορρίμματα, κ.λπ)el
dc.subjectTPSH::Περιβάλλον::Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςel
dc.titleΠυρόλυση προς ενέργειαel
dc.title.alternativePyrolysis to energyel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣινιόρος, Παναγιώτης
dc.contributor.committeeΜεταξά, Φωτεινή
dc.contributor.committeeΜανουσάκης, Νικόλαος
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΠυρόλυσηel
dc.subject.keywordΟικοσυστήματαel
dc.subject.keywordΔιαχείριση αστικών στερεών αποβλήτωνel
dc.subject.keywordΔιαχείριση απορριμμάτωνel
dc.subject.keywordΘερμική επεξεργασίαel
dc.subject.keywordΑποτέφρωσηel
dc.subject.keywordΑνακύκλωση αποβλήτωνel
dc.subject.keywordΡύπανσηel
dc.subject.keywordΑναερόβια χώνευσηel
dc.subject.keywordΠολυκριτήρια ανάλυσηel
dc.subject.keywordΑνάκτηση ενέργειαςel
dc.subject.keywordΠροστασία περιβάλλοντοςel
dc.subject.keywordΝομός Πιερίαςel
dc.description.abstracttranslatedThe fast pyrolysis of biomass is a process of thermochemical conversion of lignocellulosic biomass to liquid, gas and solid products for the product of bio-fuels and/or chemicals. The yield and quality of the liquid product, known as bio-oil can vary greatly depending on the type of biomass feed stock due to differences in its composition. In this paper we gave the concept of pyrolysis with its products and different financial data. To continue we studied the pyrolysis lignocellulosic biomass originating from beech wood. In the third chapter we further analysed the chemistry of pyrolysis where it separated into non-catalytic pyrolysis. In the fourth chapter we carried out a multi-criteria analysis targeting the best technology in thermal processing. The technologies we compared were the incineration of municipal solid waste, gasification and pyrolysis. According to the results of the comparative evaluation and the sensitivity analysis, the incineration of municipal soiled waste came first place, in most of the selected cases with changing gravity of the criteria. At the same time it was tested with real data and based on techno-financial criteria, the application of thermal treatment in the prefecture of Pieria. In that case we studied the construction and usage of the anaerobic fermentation unit and the pyrolysis unit. Finally we produced a useful conclusion.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"