Αποτελέσματα 1-20 από 130

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία [2]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Έξυπνα Σπίτια [1]
   TPSH::Γλώσσες [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση [15]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαφήμιση::Δημόσιες σχέσεις [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Έργου (Project Management) [66]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) [8]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων [14]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικού [39]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας [7]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας::Πρότυπα ISO [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εξυπηρέτηση Πελατών - Ποιοτικός Έλεγχος [7]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Επικοινωνία στους Οργανισμούς [4]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εργασιακό Στρες [8]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εταιρείες [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εφοδιαστική (Logistics) [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Ηγεσία [12]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Καταναλωτές [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Κίνητρο Εργαζομένου [1]

    Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
    Επικοινωνήστε μαζί μας
    Αποστολή Σχολίων
    Created by ELiDOC
    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"