Εργοταξιακή συγκρότηση για την κατασκευή οικοδομικών έργων σε περιοχή όπου η στάθμη των υπόγειων υδάτων βρίσκεται τρία μέτρα κάτω από την στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους (Τρόπος κατασκευής, μηχανήματα, υδατοστεγανώσεις)

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα