Show simple item record

Ασφάλεια και λειτουργία χημικών εργαστηρίων

dc.contributor.advisorΦραγκούλη, Παναγιώτα
dc.contributor.authorΚλαυδιανός, Γεώργιος Α.
dc.contributor.authorΠαπαθεοδώρου, Αθανάσιος Γ.
dc.date.accessioned2014-08-27T07:49:25Z
dc.date.available2014-08-27T07:49:25Z
dc.date.issued2014-06
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2178
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή αναλύονται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, ως απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος. Επισημαίνονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μέσω των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κανονιστικές/νομοθετικές διατάξεις στην Ελλάδα. Δίνεται έμφαση στη λειτουργία ενός τυπικού εργαστηρίου Χημείας, ώστε να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες, να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης, να αποφευχθεί η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εργαστηριακού οδηγού υγιεινής και αναλύονται βασικές έννοιες αυτού. Ορίζονται τα μέσα ατομικής προστασίας που είναι απαραίτητα στο χώρο του εργαστηρίου και σημειώνεται η βασική νομοθεσία σχετικά με αυτά. Παραθέτονται αναλυτικά οι χημικές ουσίες ενός εργαστηρίου, διαχωρίζονται τα επικίνδυνα υλικά ανάλογα με τις ιδιότητές τους, αναφέρεται ο τρόπος σήμανσής τους και οι πληροφορίες που αντλούνται από αυτόν, ο σωστός χειρισμός, η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών αλλά και των αποβλήτων που προκύπτουν. Επισημαίνονται τα δελτία ασφαλείας των χημικών ουσιών τονίζοντας τις πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από αυτά. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το φύλλο ασφαλείας για το τολουόλιο. Περιγράφονται οι γενικοί κανόνες ασφαλείας που καθορίζουν το πλαίσιο χρήσης των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιακών χώρων, τους τρόπους με τους οποίους εκτελούνται οι διάφορες εργασίες μέσα στους χώρους εργασίας και αντιμετωπίζονται τυχόν επικίνδυνα περιστατικά.el
dc.format.extent83 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΤΕΙ Πειραιάel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Βαφές και Βαφικήel
dc.titleΑσφάλεια και λειτουργία χημικών εργαστηρίωνel
dc.title.alternativeSafety and operation of chemical laboratoriesel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.departmentΤμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΕργατικά ατυχήματαel
dc.subject.keywordΕργαστήρια χημείαςel
dc.subject.keywordΕπαγγελματικές ασθένειεςel
dc.subject.keywordΡύπανσηel
dc.subject.keywordΑσφάλεια χημικών εργαστηρίωνel
dc.subject.keywordΧημικοί κίνδυνοιel
dc.subject.keywordΧειρισμός χημικών ουσιώνel
dc.description.abstracttranslatedIn this work the rules of the Health and Safety of workers, as a requirement of our days and goal of every society for the protection of human life and natural environment, are analyzed. The obligations of employers and employees to take appropriate measures of health and safety through conventions of the International Labor Organization, the Directives of the European Union and the regulations / laws in Greece are marked. Emphasis is given on the operation of a typical chemistry lab in order to prevent accidents, occupational diseases, to protect the health of the workforce as well, to avoid a dangerous situation and pollution of the natural environment. An example of laboratory guide hygiene is given and basic concepts of this are analyzed. Personal protective equipment that is needed at the workshop is defined and the basic legislation on them is noted. The chemical substances in a laboratory are presented in detail, hazardous materials are separated according to their properties, their marking way and the information derived from this, the proper handling, the storage of hazardous materials and waste generated is describing. Security bulletins of chemicals highlighting the information that can be gleaned from them are marked. The safety sheet for toluene is indicated. The general safety rules that define the framework for the use of external and internal workplace, the ways in which different tasks within the workplace are performed and any hazardous incidents are handled, are described.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"