Αποτελέσματα 1-20 από 36

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαφήμιση [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας::Ποιοτικός Έλεγχος [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εφοδιαστική (Logistics) [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Ηλεκτρονικό Εμπόριο [1]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία [31]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Βαφές και Βαφική [12]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Βιομηχανία Ενδύματος [6]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Ένδυση [36]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Κλωστοϋφαντουργία - Τεχνολογικές Καινοτομίες [6]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα [5]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες [5]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Κλωστοϋφαντουργικές Μηχανές [5]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Μόδα [14]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Νηματοποίηση [5]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Παραδοσιακή Ένδυση [8]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Πλεκτική [8]
   TPSH::Κλωστοϋφαντουργία::Σχεδιασμός Ενδύματος (Προγράμματα Υπολογιστή) [4]

    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"