Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

 

Πρόσφατες υποβολές

 • Δέτσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-26)
  Η βαροµετρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί η ατµόσφαιρα µε το βάρος της στην επιφάνεια της γης και η οποία µεταβάλλεται µε τις εναλλαγές του καιρού και του υψόµετρου. Η παρούσα διπλωµαική εργασία ασχολείται µε την ανάπτυξη ...
 • Μανής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-26)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την μοντελοποίση και τον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω διακομιστή ενός ρομποτικού βραχίονα, ονόματι UR5, η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Cranfield σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο ...
 • Ζαφειροπούλου, Μαγδαληνή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός διαδικτυακού τόπου για την καταγραφή αποφοίτων του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα. Για το σκοπό αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί ...
 • Σιγάλας, Αρτέμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη περιβάλλοντος υποστήριξης δικτυακών πειραμάτων. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διεξάγει πειράματα με σκοπό να ελέγξει τις γνώσεις και ...
 • Σκαρπέτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-22)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνουν γνωστά στον αναγνώστη η δομή, η φιλοσοφία και οι λειτουργίες που διέπουν το εργαλείο κατασκευής διαδικτυακών εφαρμογών Apache Wicκet. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ...