Show simple item record

dc.contributor.advisorΓαρουφάλης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΚαβούκα, Κωνσταντίνα
dc.contributor.authorΚουθουρίδη, Σάρα
dc.date.accessioned2017-02-20T08:16:49Z
dc.date.available2017-02-20T08:16:49Z
dc.date.issued2017-02-02
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3271
dc.description.abstractΕίναι γεγονός ότι το ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, όπως αυτό έγινε κατανοητό σήμερα, συντάραξε την παγκόσμια οικονομία το 2009. Είναι πολυδιάστατο και διαχρονικό. Αφορά μία ολόκληρη κοινωνία και κατ’ επέκταση και την παγκόσμια οικονομία σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής τους ενώ έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν στην Ελλάδα σε παρεμφερή ή διαφορετική έκδοση αλλά και σε πάρα πολλές οικονομίες στο χώρο. Τη σημερινή εποχή όμως οι κοινωνικές επιστήμες έχουν αναπτυχθεί σημαντικά. Συνεπώς, ακόμη και τα βασικά συστατικά στοιχεία όπως είναι η γέννηση, η επαναληπτικότητα και οι επιπτώσεις του μπορούν να αναλυθούν και να αποκαλύψουν τη φύση του, άρα να προδραγράψουν τις τακτικές διαχείρισης του.Μέσα από όλα αυτά είναι και που γεννιέται η ευθύνη της γνώσης. Με άλλα λόγια, κανείς, από τους πολίτες μέχρι και αυτούς που αποφασίζουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δεν δικαιούται να ισχυρίζεται στον βαθμό που του αναλογεί ότι δεν γνωρίζει τα βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου προβλήματος της οικονομικής κρίσης. Έτσι, δεν αρκεί η καλή πρόθεση και προθυμία διαχείρισης του. Απαιτείται όμως να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια κατανόησης του με κύριο εφόδιο την ουσιαστική γνώση για τα επιμέρους στοιχεία του. Συμπερασματικά, τόσο η γνώση όσο και η ευθύνη αυτής συνδέεται με την κοινωνική απόφαση για την πορεία του μέλλοντος. Οι δε προκλήσεις που σχετίζονται με το ελληνικό πρόβλημα έχουν αναφορά σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της κοινωνίας. Αφορούν τους πολίτες της κοινωνίας αφού είναι εμφανές ότι η παρούσα κατάσταση των πραγμάτων αναφέρεται σε ατομικές και συλλογικές στάσεις συμπεριφορές. Αφορούν όμως και ειδικότερες κατηγορίες ατόμων όπως οι πολιτικοί εκπρόσωποι, οι επιχειρηματίες, οι κοινωνικές επιστήμονες.el
dc.format.extent102el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεωνel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομικήel
dc.titleΕλλάδα και οικονομικό περιβάλλονel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΧαλικιάς, Μιλτιάδης
dc.contributor.committeeΝτάνος, Αναστάσιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΕλλάδαel
dc.subject.keywordΟικονομική κρίσηel
dc.subject.keywordΟικονομικό περιβάλλονel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή Ένωσηel
dc.description.abstracttranslatedThe fact that the Greek economic and social problem, as understood today, shook the global economy in 2009. It is multifaceted and timeless. It concerns an entire society and by extension the global economy in almost all aspects of their lives and it has happened before in the past in Greece in similar or different version and in many economies in the area.But nowadays social sciences have developed significantly. Therefore, even the basic components such as birth, reproducibility and its effects can be analyzed and reveal its nature, so to describe regular management.Through all of this is the responsibility of knowledge is born. In other words, no one from the people up and those who decide in Greece or abroad, are not entitled to claims to the extent that it deserves not to know the basics of the specific problem of the economic crisis. So, good intention is not enough and willingness of management. not required to be a major effort to understand the main supply the essential knowledge for its elements. In conclusion, both the knowledge and the responsibility associated with this social decision on the future course. And the challenges associated with the Greek problem have reference to all levels of organization of society. Concern citizens of society since it is apparent that the present state of affairs refers to individual and collective attitudes behaviors. but concern specific categories of people such as political representatives, businessmen, social scientists.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"