Show simple item record

dc.contributor.advisorΝικολάου, Γρηγόριος
dc.contributor.authorΤσιάμπας, Γεώργιος
dc.date.accessioned2017-09-05T07:39:57Z
dc.date.available2017-09-05T07:39:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3728
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να δείξει διαφόρων ειδών επεξεργασίες πάνω στις εικόνες ή και τα frames ενός βίντεο και διάφορες μεθόδους αναλύσεων των εικόνων αυτών ,με σκοπό την αναγνώριση διαφόρων αντικειμένων ,χρωμάτων ,υπολογισμού διαφόρων πληροφοριών ,χαρακτηριστικών ,αφαίρεση και προσθήκη αντικειμένων κ.α. Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις .Ίσως δεν είναι τυχαία η ρήση αυτή .Λόγω των πληροφοριών που μας δίνει μια εικόνα αλλά και την ευρεία χρήση συσκευών και συστημάτων που σχετίζονται με εικόνες ,η επεξεργασία και η ανάλυση εικόνων έχει επεκταθεί και κρίνεται και όλο πιο απαραίτητη .Οι εφαρμογές που χρειάζεται να επεξεργαστούμε μια εικόνα είναι αμέτρητες .Τόσο στις βιομηχανίες που χρησιμοποιεί κάμερες για την αναγνώριση αντικειμένων ,όσο και για την όραση ενός ρομπότ με σκοπό να αποφεύγει διάφορα εμπόδια και διάφορες άλλες λειτουργίες ,η επεξεργασία και η ανάλυση των εικόνων είναι απαραίτητη .Η επεξεργασία και η ανάλυση μιας εικόνας χρησιμοποιείται και στον κινηματογράφο για προσθήκη εφέ ,βελτιστοποίηση ή και διόρθωση της εικόνας ,ή ακόμα και στην δημιουργία τρισδιάστατων εικόνων κ.α. .Επίσης από κάμερες με σκοπό την καλύτερη δυνατόν φωτογράφηση και βίντεο .Μάλιστα πολλές κάμερες προσπαθούν να ανιχνεύσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εικόνας για να εστιάσουν σε αυτά ,όπως πρόσωπα .Επίσης η χρήση εφαρμογών που επεξεργάζονται και αναλύουν την εικόνα μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε τώρα. Παρακάτω περιγράφεται ένα παράδειγμα της συνάρτησης ShapesDetection στην οποία ανιχνεύονται διάφορα γεωμετρικά σχήματα από διάφορες εικόνες ,αλλά και τυχόν γραμμές τόσο μεμονωμένες αλλά τόσο και σε συστοιχία. Επίσης στην συνάρτηση αυτή υπολογίζονται διάφορες πληροφορίες για τα γεωμετρικά σχήματα αυτά ,όπως περίμετρος και εμβαδόν αλλά και πόσο απέχουν τα σχήματα που εντοπίστηκαν μεταξύ τους .Ακόμα περιγράφεται και ο τρόπος εύρεσης του χρώματος που μπορεί να έχουν τα γεωμετρικά σχήματα αυτά. Επίσης στην συνάρτηση αυτή περιγράφεται πως μπορεί να τμηματοποιηθεί μια εικόνα με βάση τα χρώματα ή και την έντασή της. Επίσης πέρα από συνήθεις λειτουργίες πάνω στις εικόνες ,αναφέρονται και κάποιες μεθόδους ,που μπορεί να μην βγάζουν σωστά αποτελέσματα στη συγκεκριμένη περίπτωση ,αλλά χρησιμοποιούνται γενικά στην επεξεργασία και στην ανάλυση των εικόνων ,.Ο λόγος που περιγράφονται είναι για να διαβάσει ο αναγνώστης και άλλων ειδών επεξεργασίες και αναλύσεις πάνω στις εικόνες που είναι χρήσιμες για άλλων ειδών επεξεργασίες και αναλύσεις . Η συνάρτηση ShapesDetection εκτελεί διάφορες επεξεργασίες και αναλύσεις πάνω σε μια εικόνα .Για αυτό το λόγο απαιτείται στην παράμετρο της συνάρτησης να υπάρχει μια εικόνα .Για λόγους ταχύτητας και απλοποίησης όμως ,τις εικόνες τις παίρνουμε εντός της συνάρτησης .el
dc.format.extent88el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Οπτικήel
dc.titleΜέθοδοι μηχανικής όρασηςel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΒασιλειάδου, Σουλτάνα
dc.contributor.committeeΔρόσσος, Χρήστος
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΕπεξεργασία εικόναςel
dc.subject.keywordΓεωμετρικά σχήματαel
dc.subject.keywordΧρώματαel
dc.subject.keywordHough transformel
dc.subject.keywordK-meansel
dc.subject.keywordΜηχανική όρασηel
dc.description.abstracttranslatedThis project is intended to show various kinds of processing on the images, or frames of a video, and various methods of analysis of these images, in order to identify various objects, colors, calculating various information, features, removing and adding items etc. An image equals a thousand words. Perhaps this is not a random decision. Because of the information given to us by an image and the widespread use of image-related devices and systems, image processing and analysis has been extended and judged to be all the more necessary . The applications we need to process an image are countless. In industries that use cameras to recognize objects and to see a robot in order to avoid various obstacles and various other functions, Processing and analysis of images is necessary. The processing and analysis of an image is also used in the cinema for adding effects, optimizing or correcting the image, or even creating three-dimensional images, etc. . Also from cameras for the best possible shooting and video. In fact, many cameras try to detect specific image characteristics to focus on them, such as faces. Also, the use of image processing and analyzing applications can be done by anyone now. Below is described an example of ShapesDetection function wherein various geometric shapes detected by the various figures, and any such individual or in array lines. Also in this context calculated various information such geometric shapes as perimeter and area and how far the figures identified together .Also described and the method of color finder that can have the same geometries. Also in this context it is described that can be segmented an image based on color or its intensity. Also apart from routine operations on the images, described some methods, which may not earn the right results in this case, but are generally used in the processing and analysis of images .The reason is to read the reader and other species processes and analyzes the images that are useful for other types of processing and analysis. The ShapesDetection function performs various edits and analyzes on an image. For this reason, an image is required in the function parameter. However, for reasons of speed and simplification, the images are taken in the function.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"