Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Πρόσφατες υποβολές

 • Έξυπνο σπίτι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

  Βλαστός, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
  Με στόχο την άνεση και την ασφάλεια του χρήστη το έξυπνο σπίτι γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο. Όλο και περισσότερες συσκευές συνδέονται πλέον στον ίντερνετ κάνοντας την εύχρηστη διαχείρισή τους, χωρίς ένα αυτοματοποιημένο ...
 • Ανίχνευση βλαβών σε υπό κλίμακα ομοίωμα βιομηχανικής διεργασίας χρησιμοποιώντας μαθηματικό μοντέλο αυτής 

  Γριβάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-22)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανίχνευση και αναγνώριση πιθανής βλάβης σε εφαρμογή που αποτελεί μικρογραφία βιομηχανικού συστήματος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για σύστημα ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος υπό έλεγχο για ...
 • Έλεγχος υδραυλικού συστήματος με κλασσικό και σύγχρονο ελεγκτή 

  Παπαγεωργίου, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-04)
  Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη σύγκριση αξιόπιστων μεθόδων ελέγχου, κλασσικού αλλά και σύγχρονου χαρακτήρα που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο ενός θεωρητικού υδραυλικού μοντέλου, με σκοπό την εύρεση της πιό αποδοτικής ...
 • Η χρήση των ρομπότ στην θεραπεία του αυτισμού 

  Παπαδόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την μελέτη της χρήσης διάφορων ρομπότ για την θεραπεία και πρόγνωση του αυτισμού. Τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες έρευνες για το εάν και πώς τα ρομπότ θα μπορούσαν να βοηθήσουν ...
 • Εφαρμογές πλοήγησης σε ρομποτικά συστήματα 

  Αλέπης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία αλγόριθμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση ενός ρομποτικού συστήματος μέσα σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Για τον σχεδιασμό του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το ...
 • Τηλεκατευθυνόμενο αμαξίδιο με ασύρματο έλεγχο στο χέρι 

  Σιμόπουλος, Συμεών; Σπυρούλιας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα της την κατασκευή και την θεωρητική περιγραφή ενός τηλεκατευθυνόμενου αμαξιδίου, το οποίο δέχεται εντολές για την κίνηση του με απομακρυσμένο έλεγχο. Βασιζόμενοι στη βιβλιογραφική ...
 • Τρόποι βελτίωσης απόδοσης φωτοβολταϊκής διάταξης 

  Κατσιγιάννης, Παντελεήμων; Αναστασίου, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-12)
  Η παρούσα διπλωματική έχει ως σκοπό να περιγράψει την γενική λειτουργία των φωτοβολταϊκών ως ανανεώσιμη ενέργεια και να αναλύσει μια πιθανή λύση για την βέλτιστη απόδοση τους μέσω δύο διαφορετικών μεθοδολογιών.
 • Ασύρματη διαχείρηση ενεργειακής κατανάλωσης δημοσίου κτιρίου 

  Μπαλής, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-22)
  Η ενεργειακή κατανάλωση από τον κτιριακό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισοδυναμεί μετο 40% της συνολικής κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει λοιπόν ως έναν από τους κύριους στόχους της ενεργειακής της πολιτικής, την ...
 • Εξέλιξη και απόδοση των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα 

  Σκαφιδάς, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-18)
  Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αφετηρία τους καθώς και η έως τώρα εξέλιξή τους. Επιπλέον, πρόκειται να γίνει επιγραμματική αναφορά στα τεχνικά τμήματα του φωτοβολταϊκού ...
 • Σύγκριση χαρακτηριστικών και λειτουργιών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων 

  Κάιτατζης, Γεώργιος; Λελούδας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
  Η τεχνολογία και συγκεκριμένα ο κλάδος της μηχανολογίας και των αυτοματισμών έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και με ιδιαίτερη ένταση, κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Τόσο τα πνευματικά όσο και τα υδραυλικά ...
 • Βιομηχανική χρήση και αυτόματος έλεγχος υδραυλικών συστημάτων 

  Αλειφτήρας, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10)
  Το Θέμα της πτυχιακής αφορά τα υδραυλικά συστήματα όπως έμβολα και μοτέρ. Αρχικά αναλύει τον τρόπο λειτουργίας αυτών αλλά και άλλων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τα υδραυλικά κυκλώματα, όπως βαλβίδων ελέγχου και ...
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας τράπεζας χρόνου με τη χρήση της πλατφόρμας WORDPRESS 

  Μανώλης, Ιωάννης; Φάσσος, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-18)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας τράπεζας χρόνου. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί μόνο να διαβάσει όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν κάνει οι εγγεγραμμένοι ...
 • Αυτοματισμός σε κινητήρα ανεμογεννήτριας-ανάλυση λειτουργίας φρένου και υπέρτασης 

  Ιωάννου, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-01)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον αυτόματο έλεγχο σε κινητήρα ανεμογεννήτριας (Wind Turbine Automation).Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται μια εισαγωγή για την αιολική ενέργεια ,την οποία ακολουθεί η ιστορική εξέλιξη των ...
 • Έλεγχος ρομποτικών συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα και ρομποτική τεχνολογία των ακρων 

  Καζής, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
  Στην εργασία αυτή θα γίνει αναφορά στον βιολογικό νευρώνα και αναλύεται η λειτουργεία του. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να δούμε πως ορίζεται ο τεχνητός νευρώνας. Η χρήση των νευρώνων σε δίκτυα εξετάζεται με τη βοήθεια ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής σε Labview για την επιτήρηση καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων των αισθητήρων ενός πλοίου 

  Παβέλης, Χρήστος; Μπουρδούβαλης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-17)
  Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής σε Labview για την επιτήρηση καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων των αισθητήρων ενός πλοίου
 • Αυτοματισμοί και αισθητήριες διατάξεις στην αεροπορική βιομηχανία 

  Τάκαρη, Αγγελική; Πέππας, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
  Τα όργανα αεροσκαφών συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή περάτωση της πτήσης. Μια πτήση αποτελείται από την διαδρόμηση, την απογείωση, την πτήση για κάποιο χρονικό διάστημα σε κάποιο ύψος, τις στροφές και τελικά την κάθοδο ...
 • Κατευθυνόμενο σκάφος ψαρέματος με χρήση κινητού android, εντοπισμού θέσης και αυτόματης διόρθωσης πορείας 

  Λάβδας, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07)
  Το σκάφος αυτό κατευθύνεται με εφαρμογή κινητού android. η εφαρμογή στέλνει δεδομένα μέσω Bluetooth στη βάση του σκάφους και το κύκλωμα της βάσης στέλνει τα δεδομένα μέσω RF στα 2.4GHz στο σκάφος και αντίστροφα. Από την ...
 • Φωτογραμμετρία και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων 

  Τσακάλη, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07)
  Η εργασία αναφέρει και εξηγεί την έννοια της φωτογραμμετρίας, καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης, κυρίως αναφορικά με τις εικόνες. Επιπλέον, περιέχει τις μεθόδους επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, κάνοντας αναφορά ...
 • Πλοήγηση ρομποτικών συστημάτων 

  Λεβέντης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
  Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται την πλοήγηση ρομποτικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα σε περιβάλλον εξομοίωσης. Σε γενική βάση, να αναφέρουμε ότι η εκτέλεση των διερευνητικών πλοηγήσεων, πραγματοποιείται, η μεν πρώτη ...
 • Εφαρμογές ρομποτικής ορασης 

  Τερζάκης, Παναγιώτης; Γκαγκάρας, Σπυρίδων-Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο συστήματα ρομποτικής όρασης. Το πρώτο σύστημα αφορά την ανίχνευση και την αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο. Το δεύτερο σύστημα αφορά την ανίχνευση και τον έλεγχο της στάθμης ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"