Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Recent Submissions

 • Εφαρμογές αυτοματισμού στην ιατρική τεχνολογία και συνέπειες. 

  Σκουλούδης, Κωνσταντίνος; Κώτης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-26)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τις σύγχρονες εφαρμογές της ρομποτικής στον τομέα της υγείας και την επίδραση της στις ιατρικές μεθόδους διάγνωσης-παρακολούθησης, ιατρικούς εξοπλισμούς και νέων μεθόδων χειρουργικής.Γνωρίζοντας ...
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ανάστροφου εκκρεμούς με την χρήση υλισμικού ανοιχτής πηγής 

  Τσοπανάκης, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-20)
  Η πτυχιακή εργασία είναι το τελικό αποτέλεσμα των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής .Οπότε με τις γνώσεις μου που αποκόμισα και την βοήθεια του κύριου Δημήτριου Πυρομάλη υλοποίησα το ανάστροφο εκκρεμές. Το ...
 • Προγραμματισμός PLC για τον έλεγχο στάθμης υγρού σε δεξαμενή 

  Στάης, Πρόδρομος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-19)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολούμαστε με τους «Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές» που είναι πιο γνωστοί ως PLC. Η εργασία αυτή αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής αναφορά στη ...
 • Αυτόνομο ρομποτικό όχημα με χρήση μηχανικής μάθησης και μηχανικής όρασης 

  Τζανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
  Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ρομποτική είναι ραγδαίες και τεράστιες. Στην εποχή μας εντοπίζονται αυτόνομα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους και αυτόνομα ρομποτικά οχήματα που ...
 • Εξέλιξη - αυτοματοποίηση γεωργικών μηχανημάτων 

  Γεωργαλάς, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-29)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, με την έρευνα του φοιτητή Γεωργαλά Στέφανου υπό την εποπτεία του καθηγητή κ.Χρήστου Δρόσου παρουσιάζονται στοιχεία, έρευνες και αναφορές πάνω στην παγκόσμια γεωργία καθώς και όλη την εξέλιξή ...
 • Εποπτικά συστήματα διαχείρισης βασικών λειτουργιών κτηρίων 

  Σαπουντζάκης, Αλέξανδρος; Παπαγιαννούλης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01)
  Στην πτυχιακή μας εργασία θα ασχοληθούμε με την αυτοματοποίηση κτιρίων. Η αυτοματοποίηση των κτηρίων (Βuilding Management System) επιτυγχάνεται μέσω εποπτικών συστημάτων, τα οποία διαχειρίζονται τις βασικές λειτουργίες των ...
 • Κατασκευή ρομποτικής πλατφόρμας αποστείρωσης χώρων μέσω ακτινοβολίας UVC 

  Γραμματικός, Λάμπρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας ρομποτικής πλατφόρμας με σκοπό την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία αποστείρωσης χώρων μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας UVC (Ultra Violet radiation Type C). Το ...
 • Έλεγχος θερμοκρασίας σε καμίνι δυο ζωνών αντιστάσεων με PLC 

  Πατσίλη, Γιώργο; Ρέτσης, Αργύρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-26)
  Έλεγχος θερμοκρασίας για επιθυμητό αποτέλεσμα σε καμίνι κεραμικής δύο ζωνών αντιστάσεων. Η λειτουργία που θέλουμε να επιτευχθεί είναι η εξής: Μετά από καθορισμένο χρόνο τον οποίο επιλέγει ο χρήστης να γίνεται η έναρξη της ...
 • Αλγόριθμοι προγραμματισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

  Λούλης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-21)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη , ανάλυση, επεξήγηση και τελικά δημιουργία ενός αλγόριθμου αυτομάτου ελέγχου μέσω ενός μικροεπεξεργαστή - μικροελεγκτή με σκοπό την προσομοίωση του σε ένα περιβάλλον βιομηχανίας ...
 • Στατιστική επεξεργασία ενεργιακών μεγεθών 

  Βασιλάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-20)
  Στην παρούσα εργασία αναλύεται η δημιουργία μιας εφαρμογής συλλογής ενεργειακών μεγεθών, μέσω του πρωτόκολλου Modbus TCP/IP. Τα συλλεγόμενα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων. Το σύστημα μπορεί να προβεί σε παρουσίαση ...
 • Πληροφοριακά συστήματα (ERP) ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

  Τουμλελής, Παύλος - Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία, αναλύονται έννοιες που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις και δίνεται έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης, αναφέρονται ...
 • " Έλεγχος ρομποτικού βραχίονα με χρήση JOYSTICK, αντιγραφή και αυτόματη αναπαραγωγή της κίνησης " 

  Πεννίνξ, Αλέξανδρος; Παπαδημητρόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε την έρευνα και την υλοποίηση της κατασκευής και του προγραμματισμού ενός ρομποτικού βραχίονα έξι βαθμών ελευθερίας. Τα σενάρια , τα οποία θα υλοποιεί το ρομποτικό σύστημα του ...
 • Μετρήσεις πάχους λεπτών υμένων με χρήση μεθόδου WLRS 

  Γκανέτσος, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-08)
  Η πτυχιακή εργασία άφορα τις μετρήσεις πάχους λεπτών υμένων χρησιμοποιώντας φασματοσκοπια ανακλασης λευκου φωτος(WLRS).Κατα την διαδικασια αυτη η ακτινα απο την πηγη φωτος αλληλεπιδρα με το δειγμα και παραγει ενα σημα ...
 • Συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου πλοίων 

  Ράλλης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-01)
  Ανάλυση των αυτοματοποιημένων συστημάτων ενός σύγχρονου πλοίου και των, εξ αποστάσεως, μεθόδων ελέγχου αυτού
 • Αντιστάθμιση επιτραπέζιας επιφάνειας με υδραυλικά έμβολα 

  Νταγκίνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-24)
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζονται εκτενέστατα τα βασικά μέρη ενός υδραυλικού κυκλώματος καθώς και τα μέρη του σύστημα ελέγχου που το χειρίζονται (αισθητήρια, PID controlrer) με σκοπό, μια επιφάνεια να παραμένει ...
 • Μετρήσεις με χρήση της τεχνικής VIS-NIR σε νανοϋλικά, με σκοπό τον προσδιορισμό ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

  Χριστιανίδης, Βασίλειος; Παρατζή, Θεοπίστη-Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Στη παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται χρήση ενός δομοστοιχειωτού και επεκτάσιμου οργάνου, κατάλληλα σχεδιασμένο για τη μέτρηση πάχους νανοϋλικών, ονόματι FR-Basic, με τη συνοδεία του λογισμικού FR-Monitor, της εταιρίας ...
 • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας νερού από απόσταση μέσω συσκευών android 

  Γκουτσιούδης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-24)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα περιγράψουμε την ασύρματη επικοινωνία ενός μικροελεγκτή με δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο και την λήψη δεδομένων από απόσταση όπως θερμοκρασία υγρού από αδιάβροχους αισθητήρες θερμοκρασίας ...
 • Κατασκευή οχήματος δύο αξόνων με δυνατότητα ισορροπίας και μηδενισμού σφάλματος με χρήση Arduino 

  Πουλής, Αλέξιος; Μακρυγιάννη, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09-09)
  Σκοπός του οχήματος είναι η πλήρης ισορροπία στους δύο τροχούς και η ομαλή πορεία του. Το όχημα καταβάλει συνεχή προσπάθεια, για μηδενισμό των πιθανών σφαλμάτων. Χρησιμοποιήθηκε ένα γυροσκόπιο (MPU 6050), το οποίο αποτέλεσε ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογών μηχανικής μάθησης σε προσομοιωμένο ρομποτικό σύστημα μεταβλητής αυτονομίας 

  Χατζηθάνος, Παρασκευάς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία πραγματεύεται αλγόριθμους για την πρόβλεψη των σωστών ενεργειών των χειριστών σε προσομοιωμένο ρομπότ. Σήμερα γίνονται πολυάριθμες μελέτες για την πρόβλεψη και αξιολόγηση ενός χειριστή, είτε πρόκειται ...
 • Αισθητήριες διατάξεις και αυτοματισμοί στα αεροσκάφη 

  Κλουβάτος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την καταγραφή ενός συνόλου αισθητήρων και κυκλωμάτων αυτοματισμού που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ένα αεροσκάφος. Η καταγραφή αυτή δεν αποσκοπεί απλά σε μια παρουσίαση αυτών των ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"