Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Πρόσφατες υποβολές

 • Έξυπνα κτίρια και συστήματα διαχείρισης τους 

  Σπηλιόπουλος, Κωνσταντίνος; Σκαντζής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-21)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της ορθής προτυποποίησης των έξυπνων κτιρίων, που συνιστούν σημαντικό δομικό στοιχείων των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων. Σκοπό έχει να αναλύσει και να συγκρίνει τα διεθνή ...
 • Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων 

  Γζουντέλλης, Οδυσσέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-07)
  Οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε τους υπολογιστές ως lap-top, PCs. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περισσότερες μικρές συσκευές υπολογισμού σε λειτουργία, όλες γύρω από μας. Κάθε μία από αυτές τις συσκευές μπορεί να θεωρηθεί ...
 • Ευφυή συστήματα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πρόβλεψη της ροής επιβατών σε σταθμό του μετρό 

  Καρούσος, Κωνσταντίνος-Μανούσος; Μάρος, Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-29)
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η παρουσίαση τεχνολογιών ευφυών συστημάτων που έχουν εφαρμοστεί και λειτουργούν στα Μ.Μ.Μ. της Αθήνας και πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για την βελτιστοποίηση του συνόλου ...
 • Έλεγχος πνευματικών συστημάτων αυτόματου ελέγχου μέσω P.L.C. 

  Γιαννουλάς, Δήμητριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα περιγράψουμε τα πνευματικά συστήματα και τον έλεγχο τους με την χρήση P.L.C. Θα περιγράφουν αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελούνται ξεκινώντας από τα έμβολα, τους κινητήρες ...
 • Ρομποτικό όχημα αποφυγής εμποδίων και τηλεχειρισμός μέσω Bluetooth 

  Ματσούκας, Μιλτιάδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
  Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή εξ ΄ ολοκλήρου ενός ρομποτικού οχήματος το οποίο κινείται στο χώρο αυτόνομα καθώς επίσης και μέσω έτοιμης εφαρμογής android . Η εφαρμογή χρησιμοποιεί το ...
 • Έξυπνο σπίτι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

  Βλαστός, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
  Με στόχο την άνεση και την ασφάλεια του χρήστη το έξυπνο σπίτι γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο. Όλο και περισσότερες συσκευές συνδέονται πλέον στον ίντερνετ κάνοντας την εύχρηστη διαχείρισή τους, χωρίς ένα αυτοματοποιημένο ...
 • Έλεγχος υδραυλικού συστήματος με κλασσικό και σύγχρονο ελεγκτή 

  Παπαγεωργίου, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-04)
  Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη σύγκριση αξιόπιστων μεθόδων ελέγχου, κλασσικού αλλά και σύγχρονου χαρακτήρα που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο ενός θεωρητικού υδραυλικού μοντέλου, με σκοπό την εύρεση της πιό αποδοτικής ...
 • Ανίχνευση βλαβών σε υπό κλίμακα ομοίωμα βιομηχανικής διεργασίας χρησιμοποιώντας μαθηματικό μοντέλο αυτής 

  Γριβάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-22)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανίχνευση και αναγνώριση πιθανής βλάβης σε εφαρμογή που αποτελεί μικρογραφία βιομηχανικού συστήματος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για σύστημα ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύματος υπό έλεγχο για ...
 • Εφαρμογές πλοήγησης σε ρομποτικά συστήματα 

  Αλέπης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία αλγόριθμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση ενός ρομποτικού συστήματος μέσα σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Για τον σχεδιασμό του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το ...
 • Η χρήση των ρομπότ στην θεραπεία του αυτισμού 

  Παπαδόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την μελέτη της χρήσης διάφορων ρομπότ για την θεραπεία και πρόγνωση του αυτισμού. Τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες έρευνες για το εάν και πώς τα ρομπότ θα μπορούσαν να βοηθήσουν ...
 • Τηλεκατευθυνόμενο αμαξίδιο με ασύρματο έλεγχο στο χέρι 

  Σιμόπουλος, Συμεών; Σπυρούλιας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα της την κατασκευή και την θεωρητική περιγραφή ενός τηλεκατευθυνόμενου αμαξιδίου, το οποίο δέχεται εντολές για την κίνηση του με απομακρυσμένο έλεγχο. Βασιζόμενοι στη βιβλιογραφική ...
 • Τρόποι βελτίωσης απόδοσης φωτοβολταϊκής διάταξης 

  Κατσιγιάννης, Παντελεήμων; Αναστασίου, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-12)
  Η παρούσα διπλωματική έχει ως σκοπό να περιγράψει την γενική λειτουργία των φωτοβολταϊκών ως ανανεώσιμη ενέργεια και να αναλύσει μια πιθανή λύση για την βέλτιστη απόδοση τους μέσω δύο διαφορετικών μεθοδολογιών.
 • Ασύρματη διαχείρηση ενεργειακής κατανάλωσης δημοσίου κτιρίου 

  Μπαλής, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-22)
  Η ενεργειακή κατανάλωση από τον κτιριακό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισοδυναμεί μετο 40% της συνολικής κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει λοιπόν ως έναν από τους κύριους στόχους της ενεργειακής της πολιτικής, την ...
 • Σύγκριση χαρακτηριστικών και λειτουργιών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων 

  Κάιτατζης, Γεώργιος; Λελούδας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
  Η τεχνολογία και συγκεκριμένα ο κλάδος της μηχανολογίας και των αυτοματισμών έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και με ιδιαίτερη ένταση, κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Τόσο τα πνευματικά όσο και τα υδραυλικά ...
 • Εξέλιξη και απόδοση των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα 

  Σκαφιδάς, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-18)
  Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αφετηρία τους καθώς και η έως τώρα εξέλιξή τους. Επιπλέον, πρόκειται να γίνει επιγραμματική αναφορά στα τεχνικά τμήματα του φωτοβολταϊκού ...
 • Βιομηχανική χρήση και αυτόματος έλεγχος υδραυλικών συστημάτων 

  Αλειφτήρας, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10)
  Το Θέμα της πτυχιακής αφορά τα υδραυλικά συστήματα όπως έμβολα και μοτέρ. Αρχικά αναλύει τον τρόπο λειτουργίας αυτών αλλά και άλλων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τα υδραυλικά κυκλώματα, όπως βαλβίδων ελέγχου και ...
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας τράπεζας χρόνου με τη χρήση της πλατφόρμας WORDPRESS 

  Μανώλης, Ιωάννης; Φάσσος, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-18)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας τράπεζας χρόνου. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί μόνο να διαβάσει όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν κάνει οι εγγεγραμμένοι ...
 • Αυτοματισμός σε κινητήρα ανεμογεννήτριας-ανάλυση λειτουργίας φρένου και υπέρτασης 

  Ιωάννου, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-01)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον αυτόματο έλεγχο σε κινητήρα ανεμογεννήτριας (Wind Turbine Automation).Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται μια εισαγωγή για την αιολική ενέργεια ,την οποία ακολουθεί η ιστορική εξέλιξη των ...
 • Έλεγχος ρομποτικών συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα και ρομποτική τεχνολογία των ακρων 

  Καζής, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
  Στην εργασία αυτή θα γίνει αναφορά στον βιολογικό νευρώνα και αναλύεται η λειτουργεία του. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να δούμε πως ορίζεται ο τεχνητός νευρώνας. Η χρήση των νευρώνων σε δίκτυα εξετάζεται με τη βοήθεια ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής σε Labview για την επιτήρηση καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων των αισθητήρων ενός πλοίου 

  Παβέλης, Χρήστος; Μπουρδούβαλης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-17)
  Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής σε Labview για την επιτήρηση καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων των αισθητήρων ενός πλοίου

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"