Show simple item record

Πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα

dc.contributor.advisorΠαπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.authorΣκυλάκος, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2020-09-17T06:10:05Z
dc.date.available2020-09-17T06:10:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5385
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια και έπειτα από την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας, η οικονομία έχει γνωρίζει τεράστια άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα ο κλάδος του εμπορίου έπειτα από την καθαίρεση των συνόρων. Απόρροια βέβαια αυτών, μιας και που δεν είχαν παρθεί τα κατάλληλα μέτρα, ήταν τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο περιβάλλον και οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο κλίμα σε όλο τον κόσμο. Αυτό και μόνο καθίσταται ως ένας σημαντικός παράγοντας που η διοίκηση όλων των εταιρειών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τον ανταγωνισμό να εφαρμόζουν φιλικότερες προς το περιβάλλον διαδικασίες logistics, μέσω εξειδικευμένων πληροφοριακών προγραμμάτων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων και του κλάδου της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι η παρουσίαση του αντίκτυπου με την εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων στον κλάδο των green logistics, καθώς και ανάλυση της ενσωμάτωσης της ποιότητας στα πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στον κλάδο αυτό. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη θεωρητική διερεύνηση είναι η βιβλιογραφική έρευνα. Ωστόσο, για τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιούνται διαδικτυακές πηγές για την εύρεση επιστημονικών άρθρων και προηγούμενων αναλύσεων σχετικών με το προς διερεύνηση θέμα. Στο πρώτο κεφάλαιο θεωρείται σκόπιμο η παρουσίαση των ορισμών των πληροφοριακών συστημάτων καθώς επίσης ποιος ο σκοπός και ποιες οι λειτουργίες τους. Αναλύεται επιπλέον οι τρόποι που κατατάσσονται τα πληροφοριακά συστήματα και ποιοι φυσικά είναι οι τύποι αυτών, με σημαντική την αναφορά στην αναγκαιότητα και στη σπουδαιότητα της χρήσης αυτών παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα τους. Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισμοί του κλάδου των logistics και τις εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό να γίνει ευκολότερα κατανοητός ο ρόλος των green logistics και η δράση των πληροφοριακών συστημάτων σε αυτά. Αναλύονται τα βασικά στοιχεία και οι λειτουργίες τους καθώς και τα μειονεκτήματα τους. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στα green logistics προσεγγίζοντας την φιλοσοφία τους και την σημασία στους. Αναφέρονται τα σημαντικότερα στοιχεία τους, τα πλεονεκτήματα τους και τίθεται το ερώτημα αν στα αλήθεια είναι green. Στο τέταρτο κεφάλαιο που ουσιαστικά είναι και το σημαντικότερο στην εργασία αυτή περιγράφεται η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων και κατά πόσο φιλικά μπορούν να είναι στη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναλυτικά αναγράφεται η χρήση των συστημάτων αυτών και παρουσιάζονται τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα. Η συγκεκριμένη ενότητα κλείνει με την αναφορά της στις κατάλληλες πρακτικές και λειτουργίες που θεωρούνται φιλικές προς το περιβάλλον. Η εργασία κλείνει με το πέμπτο κεφάλαιο που ουσιαστικά παρατίθονται τα συμπεράσματά που δημιουργήθηκαν έπειτα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση.el
dc.format.extent64el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εφοδιαστική (Logistics)el
dc.titleΠληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδαel
dc.title.alternativeInformation systems (IS) and green supply chainel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΔρόσος, Χρήστος
dc.contributor.committeeΠαπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.committeeΧατζόπουλος, Αβραάμ
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΕφοδιαστική αλυσίδαel
dc.subject.keywordΠληροφοριακά συστήματαel
dc.subject.keywordLogisticsel
dc.subject.keywordΕφοδιαστικήel
dc.subject.keywordGreen logisticsel
dc.description.abstracttranslatedIn recent years the enormous advances in technology, the economy has been experiencing enormous progress at the global level, especially in the commerce sector since the demise of borders. The consequence of these, of course, since the appropriate measures had not been taken, were the enormous environmental problems and climate change around the world. This becomes an important factor in managing all companies in conjunction with technology development and competition to implement more environmentally friendly logistics processes through specialized information programs. The present paper attempts to study the development of information systems and the supply chain management industry. More specifically, the purpose is to present the impact with the introduction of information systems in the green logistics sector, as well as to analyze the integration of quality into the information systems applied in this field. The methodology used for the theoretical investigation is bibliographic research. However, online resources are used for the purposes of this paper to find scientific articles and previous analyzes of the subject under investigation. In the first chapter it is advisable to present the definitions of information systems as well as their purpose and functions. In addition, the ways in which information systems are classified and what types of information are of course are analyzed, with an emphasis on the necessity and importance of using them and their advantages. In the second chapter, the definitions of the logistics sector and the supply chain are presented in order to make it easier to understand the role of green logistics and the impact of information systems on them. The essentials and their functions as well as their disadvantages are analyzed. The next chapter introduces green logistics by approaching their philosophy and importance. Their most important elements, their advantages are mentioned and the question is whether they are really green. The fourth chapter, which is essentially the most important in this paper, describes the impact of information systems and how friendly they can be to the supply chain flow. The use of these systems is detailed and the green information systems are presented. This section concludes by referring to appropriate practices and functions that are considered environmentally friendly. The paper concludes with the fifth chapter which essentially presents the conclusions drawn after the bibliographic review.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"