Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της BMW Hellas A.E για την περίοδο 2014-2018 

  Αποστολίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-25)
  Σκοπός της Εργασίας είναι η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της BMW Hellas Α.Ε.. Μελετώντας τις οικονομικές καταστάσεις της BMW Hellas Α.Ε., για την πενταετία 2014 έως 2018, θα εξεταστεί αν η εταιρία διαθέτει τη ...
 • Αλγόριθμοι προγραμματισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

  Λούλης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-21)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη , ανάλυση, επεξήγηση και τελικά δημιουργία ενός αλγόριθμου αυτομάτου ελέγχου μέσω ενός μικροεπεξεργαστή - μικροελεγκτή με σκοπό την προσομοίωση του σε ένα περιβάλλον βιομηχανίας ...
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί : Η δομή και ο ρόλος τους στην κοινωνία 

  Βόγκλης, Λεωνίδας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-05)
  Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, ή αλλιώς ΜΚΟ, αναγνωρίζονται πλέον ως σημαντικοί παράγοντες των σύγχρονων κοινωνιών. Συμβάλλουν στην εξάπλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εξάλειψης της φτώχειας, καθώς και στην προστασία ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας «Ελληνικά Πετρέλαια» για τα έτη 2015-2018 

  Χατζημίχου, Αγγελική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  Λαμβάνοντας υπόψιν το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό μια επιχείρηση να θέλει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των επιδόσεων της. Αυτό το κομμάτι επιτυγχάνεται ...
 • Γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα 

  Γούνα, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2021-05-10)
  Γυναικεία και Νεανική επιχειρηματικότητα. Δύο έννοιες που εάν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να προσφέρουν περάστια οφέλη στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές μορφές έχουν κάνει σημαντικά βήματα τις τελευταίες ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"