Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών: 1) Κατασκευή ιστοσελίδας για το γραφείο Erasmus του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. με την χρήση του CMS ‘Wordpress’ 2) Κατασκευή και ανάλυση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με την χρήση της πλατφόρμας ‘Magento’

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα