Αποτελέσματα 1-20 από 84

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Έξυπνα Σπίτια [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Ηλεκτρονικό Εμπόριο [6]
   TPSH::Επιστήμη των Πληροφοριών [1]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών [43]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Autocad [2]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::CAD/CAM [5]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Client/Server Computing [3]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Internet Service Providers [1]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Matlab [9]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Web Sites - Σχεδίαση [42]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::World Wide Web (Σύστημα Ανάκτησης Πληροφοριών) [5]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών [4]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών [9]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Βάσεις Δεδομένων [5]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Γλώσσες Προγραμματισμού [16]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών [7]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Διαδίκτυο (Internet) [16]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Επιστήμη Υπολογιστή (Hardware) [4]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Επιστήμη Υπολογιστή (Software) [21]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Μικροεπεξεργαστές [13]

    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"