Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

Πρόσφατες υποβολές

 • Διαδικτυακές κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων 

  Γιαννουκάκος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-19)
  Στόχος της πτυχιακής μου εργασίας είναι η κατασκευή μιας δυναμικής ιστοσελίδας με κύρια λειτουργία την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων. Ο χρήστης εφόσον έχει κάνει εγγραφή με τα προσωπικά στοιχεία του στην ιστοσελίδα έχει ...
 • Web application για την ενημέρωση του χρήστη περί εκπτώσεων των συνεργαζόμενων supermarket 

  Λιούτας, Χρήστος; Λαμπαδάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μίας web εφαρμογής για την δημιουργία και διάθεση των προσφορών των supermarkets. Παρόμοιες εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί από supermarkets για τα δικά τους προϊόντα. Η ...
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

  Χριστακόπουλος, Ιωάννης; Μπάλιος, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-12)
  Στο πλαίσιο της πτυχιακής αυτής, θα γίνει σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής, με χρήση των τεχνολογιών HTML, CSS και PHP. Κατά τη εκτέλεση της εφαρμογής θα εισάγονται στη φόρμα τα απαιτούμενα στοιχεία από τον/την ...
 • Εργαλείο ελέγχου πληροφοριών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) με εφαρμογή σε ειδικές ομάδες 

  Βουρνά, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και την ανάλυση συναισθημάτων. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και στην ανάλυση των συναισθημάτων που προκύπτει από την ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής πελατολογίου με χρήση τοπικής βάσης δεδομένων 

  Νικόλας, Αριστοτέλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
  Ο στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός πελατολογίου σε μια τοπική βάση δεδομένων (χωρίς τη προϋπόθεση σύνδεσης στο διαδίκτυο) και ο εύκολος τρόπος διαχείρισης των εγγραφών του. Για τη δημιουργία αυτού του ...
 • Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος σε υπολογιστικό νέφος 

  Ευθυμιάδης, Αλέξανδρος; Χαλδαίος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-19)
  Με την συνεχώς αυξανόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας, τα κατανεμημένα συστήματα γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένα, διότι με αυτή τη τεχνολογία, η επεξεργασία των δεδομένων κατανέμεται σε πολλούς υπολογιστές και δε περιορίζεται ...
 • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων 

  Μπούντου, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο της να δημιουργήσει ένα γενικότερο πλαίσιο κατανόησης και γνώσης σε σχέση με το θέμα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων, γνωστά και ως wireless network sensors (WSN), καθώς και να ...
 • Εκπαιδευτικό σύστημα εκμάθησης ενσωματωμένων συστημάτων 

  Πελέκης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
  Σύμφωνα με τον σπουδαίο Γάλλο φιλόσοφο Jacques Ellul, “Η Σύγχρονη τεχνολογία έχει αποτελέσει ένα πραγματικό φαινόμενο για τον πολιτισμό, την καθοριστική δύναμη μιας νέας κοινωνικής τάξης στην οποία η αποτελεσματικότητα δεν ...
 • Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών σε ηλεκτρονικό χάρτη 

  Παναγιώτου, Ραφαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση και υποστήριξης του Google Map API. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό ...
 • Διαδικτυακή παρακολούθηση μετρήσεων με χρήση arduino 

  Παγώνη, Χριστινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συστήματος διαδικτυακής παρακολούθησης μετρήσεων με τη χρήση Arduino. Συγκεκριμένα, το arduino uno θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον αισθητήρα θερμοκρασίας ...
 • Ψηφιακοί επεξεργαστές σήματος 

  Βανδώρος, Μιχάλης-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τους ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ψηφιακών επεξεργαστών, τις διάφορες χρήσεις τους, τα είδη τους και αναλύει σε βάθος τον επεξεργαστή DSP56002
 • Εφαρμόγη android για διαιτητές καλαθοσφαίρισης 

  Φυγετάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας εφαρμογής σε προγραμματιστικό περιβάλλον android. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία καθώς ...
 • Ασύρματο δίκτυο αισθητήρων 

  Ελευθεριάδου, Αγγελική; Λιναρδάτος, Μάριος-Ανδρόνικος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων αποτελούνται από διασκορπισμένους αυτόνομους αισθητήρες που έχουν ως κύριο στόχο την παρακολούθηση ...
 • Επεξήγηση γλώσσας C++ 

  Καραλής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
  Στο παρών έγραφο θα μιλήσουμε για την γλώσσα C,C++,HTML,JAVA και ANSI-C ++;. Aξίζει να πω ότι η γλώσσα C ήταν η πρώτη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής έκδοσης παραστατικών για εμπορική επιχείρηση 

  Πάτσης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
  Η αντικατάσταση του χειρόγραφου που χρησιμοποιούσαν επί δεκαετίες με τη μηχανογράφηση που χρησιμοποιείται σήμερα, έλυσε τα προβλήματα που υπήρχαν από τη χρήση του χειρόγραφου. Η έρευνα έχει καταδείξει πως οι περισσότερες ...
 • Σχεδίαση Radar με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα 

  Τζιτζιλέρη, Δανάη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
  Τα οχήματα αυτοματισμού και αυτόνομης κίνησης άπτονται του κλάδου της Μηχατρονικής και ενσωματώνουν πολλούς κλάδους της μηχανικής όπως ηλεκτρολογία, μηχανολογία, προγραμματισμό, ηλεκτρονική και μηχανική υπολογιστών (και ...
 • Το internet of things στον τομεα της υγείας 

  Λιάπη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
  Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο ρόλος του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στην υγειονομική περίθαλψη. Το IoT αποτελεί μία τεχνολογία αιχμής που έρχεται στο προσκήνιο της κοινωνίας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ...
 • Δημιουργία Sonar με Arduino και κατασκευή του περιβάλλοντος απεικόνισης 

  Ξυναριανός, Πλούταρχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-06)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία κυκλώματος Σόναρ (ηχοεντοπιστικό σύστημα ανίχνευσης αντικειμένων) με τον μικροελεγκτή μονής πλακέτας ArduinoMega 2560 και την ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος απεικόνισης ...
 • Ασύρματη καταγραφή κίνησης χεριού 

  Κωνσταντακόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ασύρματη καταγραφή της κίνησης του χεριού με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως αυτή του Arduino, καθώς και με την απεικόνιση αυτής της κίνησης σε πραγματικό χρόνο. Αρχικά, αναφέρονται ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή Σχολίων
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"