Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

Recent Submissions

 • Ανάπτυξη εφαρμογής για Android, ανέβασμα στο Play Store και χρηματοδότησή της μέσω διαφημίσεων 

  Μουρατίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-26)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής και με το ανέβασμα της στο Google Play καθώς και με το πως μπορούμε να βγάλουμε χρήματα με χρήση διαφημίσεων εντός της εφαρμογής. Η συγκεκριμένη πτυχιακή ...
 • Οι γυναίκες στην επιστήμη της πληροφορικής 

  Γκαραβέλα, Ευσταθία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-03)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσσεται η παρουσία του γυναικείου φύλου στον κλάδο της Επιστήμης της Πληροφορικής. Αρχικά, αναφέρεται ότι η Επιστήμη της Πληροφορικής είναι ένα ανδροκρατούμενο πεδίο, με τα ποσοστά να ...
 • Εγχειρίδιο Dymola (Modelica)) vs. Matlab 

  Λουμιώτη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-05)
  Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με την παρουσίαση του επιχειρισιακού μοντέλου προσομοίωσης DYMOLA, καθώς και με την αλληλεπιδρασή του με το περιβάλλον του MatLab. Στις παρακάτω σελίδες περιγράφονται οι τρόποι για τη δημιουργία ...
 • Συσκευή μέτρησης γωνίας για την αποκατάσταση της κίνησης ασθενών 

  Μπελαλής, Γεώργιος; Μπελαλής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
 • Machine learning model in time series 

  Ταμβακίδης, Παναγιώτης; Ισουφάι, Κλάιντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
  Machine learning is a significant part of human technology as it offers a wide range of applications daily, from internet search to talking robots. Time series forecasting is one of many applications that ...
 • Εφαρμογή Arduino για απομακρυσμένο έλεγχο θύρας μέσω ασυρμάτου δικτύου Wi-Fi 

  Κόντη, Έλντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-14)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάσθηκε κάτοψη οικίας με γκαραζόπορτα και δημιουργήθηκε σε μακέτα μαζί με τον μηχανισμό της ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Αναπτύχθηκε σύστημα ελέγχου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ...
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

  Αργυρίου, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Σκοπός της πτυχιακής είναι να κάνει μια εισαγωγή στο σχετικά νέο πεδίο του τεχνολογικού κόσμου που ονομάζεται Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο θεωρείται από πολλούς το επόμενο βήμα εξέλιξης του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε ...
 • Λογισμικό οργάνωσης ιατρικών ραντεβού & επισκέψεων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους 

  Χασιαλής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-14)
  Στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες Cloud και να διερευνηθούν νέες τεχνολογίες αιχμής (C#, AJAX, NodeJS, Angular). Πρόκειται για λογισμικό το οποίο καλείτε να καλύψει τις ανάγκες οργάνωσης και αποθήκευσης στοιχείων ...
 • Άτομα κωφά / βαρήκοα και τεχνολογία 

  Κατσικάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν εκτός από σωματικές ψυχολογικές κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες.Η βαρηκοΐα πλήττει μεγάλο αριθμό ατόμων (1 στους τρεις άνω των 60 ετών), έτσι η τεχνολογική εξέλιξη σε ...
 • Βιομηχανική ρομποτική 

  Καρράς, Παναγιώτης - Άγις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-07)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Βιομηχανικής Ρομποτικής. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της Βιομηχανικής Ρομποτικής, αρχίζοντας από τα ρομπότ της αρχαιότητας και την ιστορία της ...
 • Μεγάλα δεδομένα και επιστήμη 

  Φούνας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09-04)
  Ανάλυση και εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, τα μεγάλα δεδομένα κατά την εφαρμογή τους σε προηγμένες χώρες σε όλο το κόσμο και σημαντική εξέλιξη τους σε διάφορους τομείς της επιστήμης.
 • Οδήγηση Bi-ped μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 

  Αγγέλης, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έρχεται σαν συνέχεια της πτυχιακής εργασίας των Αποστόλη Γαλανόπουλου και Αλέξανδρου Ντίτορα: Biped robot 9DOF controlled via android application (bluetooth and arduino). Στα πλαίσια ...
 • Δημιουργία πακέτου ιστοσελίδων για το μάθημα της Θεωρίας Κυκλωμάτων (θεωρία + εργαστήριο), με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με βάση δεδομένων 

  Κούρος, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07)
  Πτυχιακή εργασία με σκοπό την δημιουργία πακέτου ιστοσελίδων για το εργαστήριο της θεωρίας κυκλωμάτων με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με βάση δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία EasyPHP, Apache Devserver ...
 • Εφαρμογή Android για άτομα που χρήζουν βοήθειας 

  Όνινα, Ντιάνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-16)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν θέμα την ανάπτυξη υβριδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες για λειτουργικό σύστημα Android. Tο framework που επιλέχθηκε για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό της εφαρμογής ...
 • Αναγνώριση διέλευσης ατόμων και ανάλυση της κίνησής τους 

  Γαμβρουλάς, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-26)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την αναγνώριση διέλευσης ατόμων και την ανάλυση της κίνησης τους. Αρχικά θα εξετάσουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας, όπως το Raspberry Pi και ...
 • Blockchain, κρυπτογραφία και αποκεντρωμένα δίκτυα: ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης 

  Νικοπούλου, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-16)
  Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν και θα αναλυθούν οι θεμελιώδεις τεχνολογίες του blockchain, της κρυπτογραφίας και των αποκεντρωμένων δικτύων. Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνολογιών, συνηθέστερα αναφερόμενος ως blockchain, ...
 • Ανάπτυξη cloud υποδομής με σύγχρονες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα 

  Ταξίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια ϱαγδαία αύξηση υπολογιστικών απαιτήσεων για την εξυπηρέτηση ολοένα και πιο απαιτητικών τεχνολογιών που υιοθετούνται από επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλίµακας. Το λογισµικό γίνεται συνεχώς ...
 • Μελέτη και ανάπτυξη VoIP τηλεφωνίας και των εφαρμογών της 

  Νικολόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
  Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συγχώνευση των δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας, με στόχο τη μείωση του κόστους επικοινωνίας, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για πολλές εταιρείες και οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, η ...
 • Ρομποτικός βραχίονας με ελεγχόμενες αρθρώσεις μέσω εύκαμπτων αισθητήρων 

  Καγιούλη, Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να βοηθήσει όλους/ες εκείνους/ες που ...
 • Συσκευή ψηφιοποίησης τριών διαστάσεων 

  Χαλκίτης, Στέλιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, η σχεδίαση και η δημιουργία ενός τρισδιάστατου σαρωτή. Για την ανακατασκευή αντικειμένων γίνεται χρήση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Μετά από έρευνα και μελέτη των ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"