Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

Πρόσφατες υποβολές

 • Επεξήγηση γλώσσας C++ 

  Καραλής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
  Στο παρών έγραφο θα μιλήσουμε για την γλώσσα C,C++,HTML,JAVA και ANSI-C ++;. Aξίζει να πω ότι η γλώσσα C ήταν η πρώτη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής έκδοσης παραστατικών για εμπορική επιχείρηση 

  Πάτσης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
  Η αντικατάσταση του χειρόγραφου που χρησιμοποιούσαν επί δεκαετίες με τη μηχανογράφηση που χρησιμοποιείται σήμερα, έλυσε τα προβλήματα που υπήρχαν από τη χρήση του χειρόγραφου. Η έρευνα έχει καταδείξει πως οι περισσότερες ...
 • Σχεδίαση Radar με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα 

  Τζιτζιλέρη, Δανάη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
  Τα οχήματα αυτοματισμού και αυτόνομης κίνησης άπτονται του κλάδου της Μηχατρονικής και ενσωματώνουν πολλούς κλάδους της μηχανικής όπως ηλεκτρολογία, μηχανολογία, προγραμματισμό, ηλεκτρονική και μηχανική υπολογιστών (και ...
 • Το internet of things στον τομεα της υγείας 

  Λιάπη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
  Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί ο ρόλος του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στην υγειονομική περίθαλψη. Το IoT αποτελεί μία τεχνολογία αιχμής που έρχεται στο προσκήνιο της κοινωνίας, της παγκόσμιας οικονομίας και της ...
 • Δημιουργία Sonar με Arduino και κατασκευή του περιβάλλοντος απεικόνισης 

  Ξυναριανός, Πλούταρχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-06)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία κυκλώματος Σόναρ (ηχοεντοπιστικό σύστημα ανίχνευσης αντικειμένων) με τον μικροελεγκτή μονής πλακέτας ArduinoMega 2560 και την ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος απεικόνισης ...
 • Ασύρματη καταγραφή κίνησης χεριού 

  Κωνσταντακόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ασύρματη καταγραφή της κίνησης του χεριού με σύγχρονες τεχνολογίες, όπως αυτή του Arduino, καθώς και με την απεικόνιση αυτής της κίνησης σε πραγματικό χρόνο. Αρχικά, αναφέρονται ...
 • Δημιουργία ιστότοπου Web Banking 

  Κοτσοβός, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-05)
  Η πτυχιακή έχει ως θέμα την δημιουργία μίας ιστοσελίδας Web Banking, με σκοπό την κατανόηση της δυσκολίας ανάπτυξης μιας πλήρους εφαρμογής που έχει ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. Οι κύριες ...
 • Διασύνδεση απομακρυσμένων δρομολογητών με χρήση ασφαλούς επικοινωνίας σημείου προς σημείο, πάνω από πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης 

  Μιχαλακάκος, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-14)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης, την Δυναμική Δρομολόγηση και τα πρωτόκολλα ασφαλούς επικοινωνίας σε δίκτυα IP και χωρίζεται σε 2 μέρη: 1) Θεωρητικό (Κεφ. 1,2) στο οποίο γίνεται αναλυτική αναφορά στα ασύρματα ...
 • Κατασκευή τετρακόπτερου και χειρισμός του με χρήση RF και GPS 

  Αναγνωστόπουλος, Χρήστος; Σαρλάμης, Ιάσωνας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-25)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη, την κατασκευή και τον χειρισμό ενός τετρακόπτερου (Αγγλ.: Quadcopter). Για τη διεξαγωγή της παρούσας πτυχιακής έχει γίνει χρήση βασικών γνώσεων PIDελεγκτών, καθώς και η ...
 • Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογή τους στην αναγνώριση χαρακτήρων 

  Μαλανδράκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-17)
  Η παρούσα πτυχιακή καταπιάνεται με τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Αφότου παρουσιαστούν οι θεμελιώδεις τους έννοιες, οι αρχιτεκτονικές τους, καθώς και οι πιο γνωστές μέθοδοι εκπαίδευσής τους, υλοποιείται σε matlab εφαρμογή ...
 • Ασφάλεια και εφαρμογές cloud computing 

  Τσεσμελής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-07)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ¨Ασφάλεια και εφαρμογές του Cloud Computing¨ εκπονήθηκε βάση του προγράμματος σπουδών του τμήματος μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του πανεπιστήμιου Πειραιά Τ.Τ.. Επιλέγοντας την ...
 • Θαλάσσια συστήματα ελέγχου πρόωσης και κίνησης πλοίων και δομών ωκεανών 

  Ζαχαρόπουλος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04)
  Παρουσιάζω τα συστήματα ελέγχου θαλάσσης, τα συστήματα ελέγχου προώθησης, περιγράφω την ηλεκτρική προώθηση και τον όρο DP πλοία.
 • Σύστημα ανακοινώσεων με ενημέρωση των φοιτητών στα κινητά τους τηλέφωνα 

  Κασίμης, Ιωάννης; Δημάς, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-16)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής σελίδας και μίας εφαρμογής σε περιβάλλον Android. Ο διαδικτυακός ιστότοπος και η Android εφαρμογή αφορούν ένα σύστημα ανακοινώσεων στο οποίο οι κύριοι ...
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος διαμεσολάβησης για τη σύνδεση πλατφόρμας οικιακού αυτοματισμού στο διαδίκτυο των αντικειμένων 

  Κεχαγιά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
  Ολοένα και περισσότερο μπαίνει στη καθημερινότητά μας πλέον o όρος Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things ή IoT). Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου είναι ραγδαία και καθημερινώς έχουμε νέα τεχνολογικά επιτεύγματα. ...
 • Προγραμματισμός scada με wincc flexible 2008 

  Βρυώνης, Κωνσταντίνος; Σιταρίδου, Σταυριάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-02)
 • Σχεδίαση και υλοποίηση ενός chat web application 

  Καπασάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη σχεδίαση και την ανάπτυξη μίας Web Chat εφαρμογής χρησιμοποιώντας τις ποιο σύγχρονες τεχνολογίες του Web Development. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της real-time λειτουργικότητας ...
 • Οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων σημάτων και συστημάτων με Matlab 

  Κετσεμενίδης, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-26)
  Σκοπός της παρούσας Πτυχιακής εργασίας είναι η εισαγωγή στη θεωρία των σημάτων και συστημάτων μέσα από αναλυτικά παραδείγματα γραμμένα στο εργαλείο προγραμματισμού Matlab. Η ύλη που καλύπτεται εκτείνεται πέραν των ...
 • Επισκόπηση οδήγησης ρομποτικού βραχίονα 

  Πίτσου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη δυνατότητα της κίνησης ρομποτικών βραχιόνων μέσω εντολών που δίνει ένα άνθρωπος με τη φωνή του. Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, υπήρξε έρευνα και ανάπτυξη της θεωρίας που ...
 • Μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Πάτρας με δείκτες 

  Κούτρος, Χρήστος; Σαρμπάνης, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-23)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί συμβολή στη μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής της Πάτρας μέσω μετρήσεων των αιωρουμένων σωματιδίων PM10 που πάρθηκαν από σταθμό εγκατεστημένο στο κέντρο της πόλης. Στο ...
 • Κίνηση ρομποτικού βραχίονα με κινητή συσκευή android και bluetooth 

  Dwomoh, Gloria (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-27)
  Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί από εμάς έχουμε δει την αύξηση των προϊόντων που χρησιμοποιούν ασύρματη επικοινωνία. Αυτό το έργο καταδεικνύει έναν πιθανό τρόπο ελέγχου ενός ρομποτικού βραχίονα μέσω της επικοινωνίας Bluetooth ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή Σχολίων
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"