Κλάδος Μέσα Ενημέρωσης-Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρειών τύπου εισηγμένων στο Χ.Α.Α. την τελευταία πενταετία. Επιλεγμένες εταιρείες Καθημερινή Α.Ε. - Ναυτεμπορική - Π. Αθανασιάδης κ' ΣΙΑ Α.Ε. - Πήγασος Εκδοτική κ' Εκτυπωτκή

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα