Η ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπαηλίας, Θεόδωρος
dc.contributor.author Παπαβασιλείου, Ευάγγελος
dc.date.accessioned 2017-09-12T07:50:34Z
dc.date.available 2017-09-12T07:50:34Z
dc.date.issued 2017-09-12
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.uri http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/handle/123456789/3737
dc.description.abstract Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του Δήμου. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου καθώς και με το επιχειρηματικό σχέδιο θα αναλύσουμε τους στόχους του Δήμου, τους τρόπους επίτευξης τους, καθώς και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε την ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου μέσα από όλες τις πτυχές του. Πτυχές που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου ζωής των κατοίκων της πόλης, την ανάπτυξη της Παιδείας και του Αθλητισμού, την προώθηση της Κοινωνικής μέριμνας, τον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης, καθώς και την προώθηση της Επιχειρηματικότητας. el
dc.format.extent 55 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση el
dc.title Η ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου el
dc.type Πτυχιακή εργασία el
dc.contributor.committee Δεδούλη, Αικατερίνη
dc.contributor.committee Κοσσιέρη, Ευαγγελία
dc.contributor.department Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
dc.contributor.faculty Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας el
dc.subject.keyword Δήμος Αλίμου el
dc.subject.keyword Επιχειρησιακό σχέδιο el
dc.subject.keyword SWOT Analysis el
dc.subject.keyword Οικονομικές καταστάσεις el
dc.subject.keyword Οικονομικά στοιχεία el
dc.subject.keyword Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα